loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
DÅRLIG FAGMESSIG UTFØRT: I tillegg til at hverken HMS-arbeidet eller arbeidsrutiner var de beste under malingen av støyskjermen i Trondheim, er heller ikke arbeidet håndverksmessig bra utført, konstaterer malermester og laugsleder Terje Myrseth i Trondheimslauget.

Intet nytt fra Miljøpakke-fronten i Trondheim

Jørn Wad / 2017-07-15 23:02:24

Jeg tolker Peab sitt manglende svar i Miljøpakke-saken som et tegn på at de har store forklaringsproblemer. Kort oppsummert kan vi fastslå at det ikke er stilt kompetansekrav eller lærlingekrav, noe som er helt i strid med regler for offentlige innkjøp spesielt, og samfunnsansvar generelt.

Slik oppsummerer lederen av Uropatruljen i Trondheim,Vidar Sagmyr, at hverken de eller Maleren har høstet noen kommentarer fra Peab, til tross for gjentagne forsøk på å få kommentarer fra ansvarlig hold i selskapet om denne delen av Miljøpakken. Den siste forklaringen er at alle som kunne ha kommentert saken, er på ferie.

Vegvesenet

Statens Vegvesen ved byggeleder Odd Nygård er imidlertid klare i sine kommentarer, og disse står i alle fall delvis i sterk motstrid til de observasjonene Uropatruljens folk har gjort. I en kommentar der han viser til både oppslag i Maleren og til henvendelser fra bladet og fra Uropatruljens folk, skriver han følgende:

«Statens vegvesen gjennomfører et veganlegg i Bromstadvegen på vegne av Miljøpakken og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Entreprisen ble sendt på anbud i 2016, og laveste tilbyder var Peab Anlegg AS som vi valgte å skrive kontrakt med. Som en del av kontrakten skulle det settes opp støyskjermer i treverk. I kontrakten står det beskrevet at det skal benyttes trykkimpregnert virke type AB, som skulle leveres ferdig beiset fra fabrikk. Derfor ble det heller ikke stilt spesielle kompetansekrav til maling i vår kontrakt med Peab. Ettersom skjermen ble produsert sent på året, rakk ikke treverket å tørke tilstrekkelig for at beising på fabrikk kunne utføres. Jobben måtte derfor utføres ute på anlegget. Denne typen treverk har lang holdbarhet i seg selv, og beisingen ble fortrinnsvis utført av estetiske hensyn slik at støyskjermen fikk samme farge som skjermene nord for anlegget. Ut ifra en kontrakt på totalt kr 14 millioner eks. mva, utgjør denne malerjobben ca kr 240.000,-.

Miljøpakke

Statens vegvesen har ikke overtatt anlegget fra Peab ennå. Kvaliteten på utførelsen vil bli vurdert ved overtakelsen. I denne kontrakten er Peab hovedentreprenør, og de har selv gjennomført anbudskonkurransen for denne underentreprisen, noe som er vanlig praksis. Vi har fått opplyst fra Peab at de fem laveste tilbyderne hadde nesten samme pris, noe som kan være en indikasjon på at det ikke foreligger noe brudd på lønn og arbeidsvilkår. Gjennom vår kontrakt er Peab forpliktet til å følge gjeldende forskrifter hva angår HMS, lønn – og arbeidstidsbestemmelser.Vi er ikke kjent med at det ved dette arbeidet har forekommet brudd på gjeldende forskrifter.» Så langt byggeleder Odd Nygård i Statens Vegvesen. Han skriver imidlertid ingen ting om hvorvidt Vegvesenet kommer til å utføre sin plikt til å påse at HMS-forhold og lønnsforhold er kvalitetssikret hos rengjøringsbyrået Peab mente var best skikket til å male for seg. En ting er i alle fall helt sikkert: Det synes som om selskapet er svært langt unna de retningslinjer som BNL har laget for å sikre at byggebransjen har seriøse aktører til sine entrepriser. Kanskje dette prosjektet i Trondheim vil legge grunnlaget for endringer i selskapets politikk på denne fronten?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskodeannonse
annonse
annonse
annonse