loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
GLADE FOR STØTTE: Vi er skikkelig positive til at Vegdirektoratet nå slår uttrykkelig fast at reglene de har for å inngå avtaler med entreprenører, skal bidra til å luke ut useriøse aktører, sier Vidar Sagmyr (t.h.) i «Uropatruljen» i Trondheim og laugsleder Terje Myrseth.

Krystallklare regler – åpenbare mangler i vegprosjekt

Jørn Wad / 2017-07-02 20:33:12

-Det kan ikke være snakk om annet enn åpenbare mangler i forhold til det regelverket som gjelder. Jeg er veldig glad for at Vegdirektoratet er så klare i sine vurderinger, når de lokale byggherrer og utførende totalentreprenører tydeligvis ikke er det.

Leder for den såkalte «Uropatruljen» i Trondheim, Vidar Sagmyr, tar godt i mot avklaringer som nå kommer fra vegdirektoratet, etter at han og malermester og leder av Trondheimslauget i MLF, Terje Myrseth gikk ut i Maleren og stilte spørsmål ved en heller underlig praksis fra Byggherre PEAB Anlegg AS på deler av «Miljøpakken» i Trondheim. Der har man like godt hyret inn et rengjøringsbyrå etter utlysning via Mitt Anbud – og det argumenteres at man gjør dette fordi man «ikke kjenner malermarkedet i Trondheim».

Krystallklare

-Jeg kjenner ikke det konkrete prosjektet, og vil derfor ikke gå inn i det spesielt, men generelt kan jeg likevel slå fast at reglene er krystallklare, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet til Maleren.

-Når noen skal utføre arbeide for oss som entreprenør eller på annen måte, så skal selskapet godkjennes av oss. Kontraktene vi inngår, som så klart bygger på gjeldende regelverk, skal også videreføres. Det betyr at eventuelle underentreprenører skal arbeide under de samme bestemmelsene. Jeg har også lyst til å legge til at Vegdirektoratet har hatt, ha og vil ha et stadig sterkere fokus på å luke ut useriøse aktører fra bransjen. Blant annet derfor har vi ikke mindre enn 2 forskjellige tipsmuligheter for det formålet: Den ene finner man ved rett og slett å gå inn på vegvesen.no. Det mange kanskje ikke kjenner fullt så godt til, er vår «krimtips» tjeneste, som er spesielt opprettet for å ta seg av lovbrudd. Tidligere var dette en tjeneste som rettet seg mest mot kjøretøyer og hvordan folk opptrer i trafikken. Men nettopp fordi vi også vil ha sterkere fokus på hvordan vegbyggingen utføres i praksis, har vi nylig bestemt at denne enheten også skal arbeide med dette, understreker avdelingsdirektør Bettina Sandvin.

Gode nyheter

-Dette er veldig gode nyheter. Nå gjenstår det bare å se hvordan man lokalt vil komme til å følge opp disse avklaringene, for jeg er sikker på at regelverket er satt til side i dette prosjektet, understreker Vidar Sagmyr. Han har tidligere både pekt på mangler ved selve utførelsen, klare brudd på HMS-reglene og ganske så underlige arbeidstider. Alt sammen dokumentert av uropatruljens folk gjennom prosjektets gang.

-Men dette er jo ikke av de største prosjektene i verden, og malerjobben er bare en liten del av dette. Noen vil kanskje mene at det ikke er så farlig?

-Tja, jeg skulle likt å se hvordan man ville argumentere da, smiler Sagmyr. Han tenker seg litt om, og lister opp: Dersom man ikke tar prosjekter på denne størrelsen på alvor, hvor store skal de da være før regelverket begynner å gjelde? Er det bare for malerjobber regelverket ikke gjelder – og bare når entreprenøren «ikke kjenner det lokale malermarkedet»? Når vi nå får avklart at det overhode ikke finnes slingringsmonn i Vegdirektoratets regler for godkjennelser av entreprenører og underentreprenører, har vi dessuten fått ekstra tyngde i vår argumentasjon overfor entreprenørene: Det er på tide at de også tar malerne på alvor, og ikke undergraver maleryrket ved å sette folk som ikke har den nødvendige kunnskapen – eller utdannelsen – for å gjøre en skikkelig jobb til å utføre malernes naturlige arbeidsoppgaver. Tvert om kan en slik oppførsel på sikt være med på å utslette en hel faggruppe, slår Sagmyr fast.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskode



annonse
annonse
annonse
annonse