630.000 til fargeforskning

Publisert

Sintef får penger til å forske på lys, farge og kontraster for synshemmede.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne bevilger nærmere 12,5 millioner kroner til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon om universell utforming. Og et av de aller største tilskuddene går til å forske på farge og kontrast.

Nedsatt synsevne

Det er Sintef som får 630.000 kroner til prosjektet «Lys, farge og luminanskontraster, en sammenlignende studie av omgivelser som støtter personer med nedsatt synsevne».

Det skal få frem ny kunnskap om hvordan lys, farge og teksturer kan brukes til å finne frem og «gi gode romopplevelser». Målgruppen for arbeidet er prosjekterende arkitekter, interiørarkitekter, elkonsulenter og entreprenører.

– Like muligheter

– Universell utforming handler om likeverd og like muligheter. Universell utforming bidrar til at flere kan være i arbeid og delta i samfunnet. Derfor er det viktig å øke det kunnskapsgrunnlaget vi har for å bidra til et bedre universelt samfunn, sier Solveig Horne.

Powered by Labrador CMS