Bedre forståelse for hverandre i Vestfold

-Medbyggerprosjektet i Vestfold har jo fått tid til å virke litt nå, selv om det fortsatt er ganske nytt. Alle vi som er en del av det har fått en bedre forståelse for hverandres situasjon, og kan derfor samarbeide mer og bedre enn før.

Publisert

Det sier Anna Furhoff Jensen, malermesteren som er en av initiativtagerne til Vestfold-prosjektet, og som fortsatt er sentral i gjennomføringen av det. Rett før sommerferien hadde man et møte med blant annet arbeidsministeren til stede:

Forståelse

-Det handler om å jobbe sammen, rett og slett. Vi jobber litt annerledes enn måten man har valgt å løse dette på andre steder. Personlig kunne jeg godt ha ønsket meg at vi hadde hatt en «uropatrulje» i tillegg til det arbeidet som gjøres nå. Men saken er at vi ikke har ressurser til det foreløpig, så vi har altså valgt å jobbe sammen med A-krim, med skattemyndigheter og arbeidstilsynet – samt at håndverksbedrifter og andre er veldig samstemte om dette i hele fylket.

-Dere har til og med laget et eget klistremerke for å vise at man er en «medbygger»?

-Ja, det er riktig. Vi har laget dette som et synlig bevis på at man altså gjør en del valg, og at man er bevisst på å jobbe mot svart arbeide – svart omsetning. Derfor setter vi da også en del krav til bedrifter som skal kunne bruke dem: Man må være med i en organisasjon – en bransjesammenslutning – for å kunne bruke det. Dette gjør vi fordi vi vil at klistremerket skal være et kvalitetsmerke, altså et synlig bevis på at man har tatt et standpunkt, og at man også gjennom sitt medlemskap i en organisasjon står for nettopp dette, forklarer hun.

Positivt

-Hvordan syntes du møtet ble?

-Jeg synes det var veldig positivt, og at vi både fikk vist ministeren hva vi jobber med, hvilke utfordringer vi har og hva vi mener vi kan bidra med i tiden som kommer. Som sagt har jo dette knapt fått tid til å virke enda, for A-krim senteret i Tønsberg har jo ikke vært der ett år engang. Men jeg er ganske overbevist om at vi har fått et senter med folk som virkelig VIL jobbe for å redusere svart omsetning, og kjenner meg trygg på at vi vil lykkes med det, understreker hun.

-Men det ble ikke gjort noen konkrete vedtak?

-Nei, det var da heller ikke poenget denne gangen. Det ble mer ett møte der vi snakket med hverandre om hva vi har gjort – hva vi har oppnådd og ikke minst hvordan vi kan tenke oss å jobbe videre. Igjen dette litt langsiktige som ligger i å bli bedre kjent med hverandre, både våre muligheter og våre begrensninger, sier hun til slutt.

Powered by Labrador CMS