Innleie er mangedoblet

Antallet fast ansatte fagarbeidere er mer enn halvert på åtte år, mens innleie er mangedoblet.

Publisert

Hos de seks tradisjonelt største entreprenørene i Oslo-området er tallet på fagarbeidere mer enn halvert, fra 1100 i 2007 til 500 i høst. Det viser en rapport fra Manifest senter for samfunnsanalyse. Den tar for seg Veidekke, Skanska, Selvaagbygg, AF Byggfornyelse/Bygg Oslo, NCC og Peab.

Mangedoblet innleie

I den samme perioden er bruken av innleide fra bemanningsbyråer mangedoblet i byggenæringen.

De seks største bemanningsbyråene i Oslo-regionen har over seks ganger så mange bygningsarbeidere som de seks tradisjonelt største entreprenørselskapene. Rett Bemanning, Adecco Bygg Oslo, Jobz, Workshop, Nordisk Håndværk  og CBA Fagformidling leier ut 3320 personer til byggebransjen i området, mens de seks entreprenørene har 507 fast ansatte fagarbeidere.

– Fast ansatte fortrenges av arbeidere som kan sendes bort på en times varsel, skriver Manifest.

Rekrutteringssvikt

De fleste som leies inn, er utenlandske statsborgere. Innleien har økt igjen etter at den falt da likebehandlingsprinsippet ble lovfestet i 2013.

45 prosent på byggeplassene var ansatt hos underentreprenør – det er mer enn en dobling på fire år. Dels er dette seriøse firmaer, dels firmaer som gir østeuropeiske ansatte like lav sikkerhet som utleide i bemanningsbyrå, ifølge rapporten.

Konsekvensene som den peker på, er bortfall av retten til fast ansettelse, lavere produktivitet og kvalitet, dårligere lønns- og arbeidsvilkår, langt færre lærlinger og alvorlig svikt i rekrutteringen til byggfagene.

Powered by Labrador CMS