Krim: Vanskelig å unngå

Det er stadig vanskeligere å unngå å bli ufrivillig involvert i arbeidsmarkedskriminalitet, konstaterer advokatene som forsvarte Alliero.

Publisert

I en pressemelding råder Thorkil H. Aschehoug og Christopher Hansteen i advokatfirmaet Grette bedriftene i byggenæringen til å satse enda mer på forebyggende tiltak.

Vanskelig å gjennomskue

– Risikoen for ufrivillig å bli involvert i arbeidsmarkedskriminalitet er stor og trolig økende. Det kan være meget krevende å unngå ulovlig arbeidskraft, sosial dumping og bruk av fiktive underleverandører, sier Aschehoug.

–  Dessverre er det ofte vanskelig å gjennomskue jukset, og dermed kan man som entreprenør eller byggherre uforvarende komme i ansvar, påpeker han.

Trenger gode rutiner

Gode og dokumenterbare rutiner er helt nødvendig for å unngå slike situasjoner, mener Hansteen. – At dette er vanskelig illustreres godt av medieoppslagene om store byggeoppdrag for det offentlige, der useriøse aktører opererer i nedre ledd av kontraktkjeden. Jo bedre de interne rutinene er, desto større er sjansen for å kunne avsløre og melde fra om slike aktører, sier han.

Ikke bra nok hos innkjøperne

Thorkil H. Aschehoug og Christopher Hansteen utgjorde forsvarerteamet da Alliero og prosjektleder Lars Erik Strand ble frifunnet for hvitvasking og momsunndragelse i vår.

Allieros daværende konsernsjef, Amund Alm, arbeider som konsulent nettopp for bedrifter som vil sikre seg mot arbeidsmarkedskriminalitet.

– Innkjøpsleddet i virksomheter som faller inn under regelverket om offentlige anskaffelser, har ikke alltid tilfredsstillende rutiner. Særlig gjelder nok dette de mindre anskaffelsene. God kontroll vil bidra til å avdekke at et tilbud er nødt til å bryte med kravene til minstelønn, eller at det er i brudd med andre bestemmelser, sier Alm.

 

Powered by Labrador CMS