Opplæring bygget på praktisk erfaring

-Det er klart at det er en skikkelig overgang fra å drive egen business i alle disse årene, til å gå over i opplæring. Men jeg gjør det med positiv fokus, og med forventninger om å lære ganske så mye selv også. Jeg har fått fantastiske kolleger som bidrar til dette hver eneste dag.

Publisert

Ketil Falck, som har vært leder av det lokale malerlauget siden det ble startet for over 20 år siden, eer blitt ansatt ved Opplæringskontoret for byggfagene i Aust-Agder. Herfra skal han styre opplæringen av malere fremover, og jobbe sammen med andre erfarne håndverkere for å styrke nettopp håndverksfagene både rent praktisk og inn mot oppdragsgiverne, som er fylkeskommunen – som bli hetende Agder neste år.

Overgang

-Jeg vet godt hva det går i, for jeg har jo hatt flere lærlinger selv opp gjennom årene. Men jeg har likevel erfart at å skulle være en del av et kollegium som har ansvaret for hele 230 læringer er noe helt annet. Spennende, men også utfordrende på flere måter, sier han ettertenksomt.

-Hvorfor er dette annerledes?

-Tja, hvor skal jeg begynne, sier den alltid like blide Falck. Han tenker seg litt om, og kommer på: Formidling, det er vel i grunnen det denne jobben handler om? Altså, vi har i utgangspunktet 16-17 fag lagt inn under dette kontoret, og da sier det seg selv at variasjonene blir store rent faglig sett. På den annen side er det likevel mye som er likt, og slik sett er det utrolig positivt å kunne jobbe sammen med andre, som hver med sitt faglige utgangspunkt kan arbeide for at lærlingene skal få den best mulige opplæringen, og ikke minst ha en positiv opplevelse under utdanningen. I tillegg kommer de spesielle utfordringene- men også mulighetene som voksenlærlingene har. De skal også ivaretaes godt, og igjen er det tverrfaglige kollegiet en styrke, synes Falck.

-Er det full søkning til alle fag?

-Denne høsten hadde vi lenge ledige plasser både på tømrere og rør, og det har jo ikke akkurat vært vanlig. Men søkningene kunne gjerne vært høyere til alle fag altså. Det er viktig at vi gjør en jobb også når det gjelder selve rekrutteringen – sammen med bransjen, sier han med ettertrykk.

Opplæring

-Hva gjør dere i praksis for at lærlingene skal sikres en solid opplæring?

-Vi gjør mange ting, men det jeg synes er veldig viktig, er at vi kvalitetssikrer utdanningen hver 4. måned. Da er vi ute og besøker lærlingene på lærestedet, og sikrer oss at vi både har en god samtale med lærlingen om hvordan hun eller han har det i hverdagen, og også med foresatte på lærebedriften, slik at vi kontrollerer at opplevelsen samstemmer sånn noenlunde, og at vi kjenner oss trygge på at mål blir nådd og at utdanningen går sin gang slik den skal.

-Om du kunne endre noe i opplæringen, hva ville det ha vært?

Her blir Falck litt forsiktig, og ser prøvende på kollegene, for som han sier: han er jo nesten ikke varm i trøya enda. Men det nikkes bekreftende rundt bordet når han prøvende antyder at han føler det slurves for mye med dokumentasjonen rundt om:

-Jeg synes vel at teoripakka er for lav i dagens opplæring, rett og slett. I alle de håndverksyrkene vi behandler her, er det et faktum at dokumentasjon er uhyre viktig. Slik har byggebransjen blitt, og man er ikke ferdig utlært før man virkelig har tatt dette inn over seg. Men for å kunne gjøre det, er det jo viktig at man har nok tilgjengelig teoretisk opplæring til at det blir plass for å øve dette inn, og ikke minst sette det i sammenheng med den praktiske opplæringen. Her er det en del forbedringspotensiale slik jeg ser det, sier Falck.

Spennende

-Hvorfor søkte du deg hit – og hva har du opplevd til nå?

-Jeg visste jeg kom til å få personlig frihet, og samtidig trygghet for at jobben ville være der i morgen også. Det har man jo ikke når man driver for seg selv. Dessuten synes jeg det var godt å slippe det direkte ansvaret man har både for at jobbene utføres slik kontraktene sier, og at hver enkelt sikres jobber i fremtiden.

-Samtidig gir dette deg kanskje et solid grunnlag for å bidra i din nye rolle?

-Ja, det føler jeg absolutt. Jeg har jo vært der, som det heter: Hverdagen ungdommene møter, har vært min i massevis av år, og dermed kjenner jeg igjen både frustrasjoner og gleder hos elevene. Det er trivelig, morsomt – og også spennende. Det er ingen tvil om at jeg gleder meg til fortsettelsen, sier en opplagt Ketil Falck.

Powered by Labrador CMS