Ardex tar grep om proffkundene i malerbransjen

-Jeg begynner å ha vært med i denne bransjen en del år, og trives utrolig godt, sier Terje Strømbom Olsen i Ardex. I alt vi gjør, velger vi å satse på proffkundene – det er dem vi skal serve – både nå og i fremtiden.

Publisert

Han tar hjertelig i mot i «pulverselgerens høyborg» i Oslo. De fleste som kjenner ham, vet at han overhode ikke tar seg selv høytidelig, og at han krever det samme av sine medarbeidere. Men nå er tiden kommet for å ta bransjen et skritt videre, mener Strømbom og hans folk: De har nemlig utvidet sitt «Ardex-Academy», og til og med bygget om lokalene, slik at de er sikre på at de kan vinne også morgendagens proffkunder.

Kompetanse hos Ardex

-Det er jo kompetanse alt handler om. Enkelte stirrer seg blinde på pris, og tror at det er dette som skal «frelse» bedriften deres. Når man vet hvor liten prosent av bedriftens kostnader materialer faktisk utgjør, blir det nesten litt merkelig. Det er vel en ganske utbredt enighet om at rundt 15% av utgiftene kan tilbakeføres til nettopp råvarene. Så derfor er det viktig å fokusere på alt dette andre: Hvordan organiserer man arbeidet, hvordan jobber man mer effektivt, og ikke minst: Hvordan kan valget av råvarer påvirke det totale effektivitetsbildet i bedriften din, sier han – som alltid engasjert. Og han fortsetter:

-Vi vet jo at vi ofte kan ligge i det øvre sjiktet rent prismessig, og det gjør vi av en grunn: Vi er ganske enkelt verd det! Han ser utfordrende rundt seg, som om han forventer protester fra veggene i lokalet. De kommer ikke. I stedet fortsetter Ardex-høvdingens sobre bass å prege lydbildet:

-Fordi vi meget vel kjenner utfordringene folk i malerbransjen møter der ute, har vi utviklet vårt etterutdanningsmateriell, og lagt opp til praktiske øvelser som en del av Ardex-Akademiet. Nå blir det enda enklere å jobbe effektivt, og virkelig gjøre grep som vil kunne ha innvirkning på effektiviteten i bedriften, slår han fast.

Kvalitet er viktig

Nime AS i Ålesund er en av de største kundene til Ardex, med et uttak av varer på rundt en million kroner i året. De har nemlig en større andel av sin omsetning på gulvbelegg, mur og flis, og har valgt å satse på kvalitet, forklarer Jan Helge Nilsen:

-Det er viktig for oss å kunne jobbe så rasjonelt og kjapt som mulig, samtidig som vi er sikre på resultatet. Det er vel riktig at Ardex ikke akkurat er billigst på varene sine. Men det er aldri noen problemer om man trenger å bli fulgt opp, om noe mot formodning skulle være feil, eller om man trenger å spørre om ting. Så vi er fornøyd med de valgene vi har gjort akkurat på den fronten, erklærer Nilsen.

Terje Strømbom Olsen er storfornøyd med denne tilbakemeldingen:

-Ja, det er klart dette er viktige kjøresignaler for oss. Når vi vurderer hvordan vi skal utvikle oss, er det nemlig nettopp signaler fra hverdagen til bedriftene vi er ute etter. For det er først når vi virkelig kjenner hverdagen til bedriftene at vi kan være sikre på at våre anstrengelser for å bidra til å utvikle kompetansen hos kundene våre virkelig treffer. For en ting er hva vi har behov for å fortelle deltagerne på kursene våre om det vi selger. Men en annen ting er hva folk får ut av de timene de setter av til å bruke på kurs. Og vi er opptatt av at dette skal ha samme høye kvaliteten som vi vet at produktene våre har. Derfor er «Ardex Academy» virkelig viktig for oss, og vi har lagt mye ressurser i det, slår Strømbom Olsen fast.

Powered by Labrador CMS