Lærer tradisjonshåndverk

Akereshus bygningsvernsenter skal lære håndverkere tradisjonshåndverk og bygningsvern.

Publisert

Fra høsten arrangerer Akershus bygningsvernsenter en kursrekke med ni samlinger for håndverkere. Kursrekken har hovedvekt på praktiske øvelser i tradisjonelt håndverk og istandsetting.

Etterutdanner

Prosjektet Riktig Restaurering Akershus har etterutdannet bygningshåndverkere siden 2010. Meningen er å gi kvalifikasjoner i bygningsvern, lokal byggeskikk og verneideologi.

– Med økt håndverkerkompetanse sikres den eldre bygningsmassen bedre praktisk vern og deltagerne står sterkere rustet til å utvikle egen arbeidsplass i et marked hvor forsvarlig skjøtsel av den bygde kulturarven er påkrevd og etterspurt, heter det på nettsidene til Akershus fylkeskommune.

Malingssamling

De ni samlingene fra høsten foregår i hovedsak på Romerike. Deltagerne skal stå bedre kvalifisert til sette istand eldre bebyggelse på antikvariske premisser. Det blir lagt vekt på å «lese» bygningen for å få forståelse av materialbruk, konstruksjonsprinsipper og teknologi.

Deltagerne skal arbeide med tradisjonelt verktøy og metodikk og møte instruktører med bred kunnskap og lang erfaring med håndverk og bygningsbevaring. En av samlingene har tilvirkning og påføring av komposisjons- og linoljemaling, med malermester Ole Andreass Klaveness som instruktør.

Powered by Labrador CMS