Utvider akrim-samarbeid til flere byer

Arbeidstilsynet utvider samarbeidet om arbeidskriminalitet til flere byer og nedprioriterer hyppige tilsyn hos de seriøse.

Publisert

– Satsingen på å bekjempe arbeidslivskriminalitet er tydeliggjort sterkere enn tidligere.

Mange må velges bort

Det skriver fungerende direktør Borghild Lekve om Arbeidstilsynets nye strategi som virker fra nyttår. – For å kunne arbeide mer med de mest useriøse, må vi gjøre en enda tydeligere prioritering av hvor vi gjennomfører tilsyn, fastslår hun.

Hvert år gjennomfører Arbeidstilsynet tilsyn hos en av 17 virksomheter. Det betyr at mange må velges bort.

– Når vi skal bestemme oss for hvilke vi skal gjennomføre tilsyn hos, er det mange hensyn å ta, understreker tilsynsdirektøren.

Sjekker seriøse, også ...

– Et grunnleggende valg Arbeidstilsynet må gjøre, er å bestemme hvor mye av ressursene vi skal bruke på å bekjempe arbeidslivskriminalitet og hvor mye vi skal bruke på å forebygge arbeidsrelaterte helsekonsekvenser i den seriøse delen av arbeidslivet, skriver hun.

– Det er fristende å tenke at vi bare må prioritere de kriminelle, men manglende forebygging av arbeidsrelaterte dødsfall, skader og sykdom koster samfunnet cirka 30 milliarder i året. Mesteparten av dette skjer i det seriøse arbeidslivet. Derfor kan ikke Arbeidstilsynet slutte å gå på forbyggende tilsyn i det seriøse arbeidslivet, fastslår Borghild Lekve.

Arbeidstilsynet velger hvor det skal være tilsyn, blant annet ut fra risikoer og fare i hver enkelt bransje. Fallulykker i byggebransjen og vold og trusler i helsesektoren er eksempler.

... men ikke like ofte

– Det som er nytt i 2017, er at vi starter utprøving av et nytt utvalgssystem. Kort fortalt går det ut på at de virksomhetene hvor vi ikke finner grove feil og som tydelig jobber godt med HMS, kan bli nedprioritert for tilsyn i en periode, forklarer hun, men understreker:

– Denne regelen gjelder selvfølgelig ikke hvis vi får nye opplysninger som tyder på at det er noe vi bør undersøke. Det betyr altså ikke at noen er fullstendig fredet.

– Den tredje fasen i valg av virksomhet er inspektørens skjønn. For selv om vi vurderer bransjer og enkeltbedrifter som beskrevet over, så har vi ikke kapasitet til å besøke alle. I tillegg til tilfeldig utvalg bruker da inspektøren også den kompetanse vedkommende har om virksomhetene i sin region. I den vurderingen kommer for eksempel mottatte tips inn, skriver Lekve.

Flere felleskontorer

Nå har fem byer felles kontor for politiet, Skatteetaten, Nav og Arbeidstilsynet.

– Vi har kommet langt på dette området, og ser at vi kan bli enda mer treffsikre ved å styrke samarbeidet enda mer. Derfor utvider vi dette samarbeidet til flere byer, forteller hun.

– Arbeidstilsynet har med de ressurser vi har tilgjengelig ikke ønske om å gå flere ganger til samme virksomhet innenfor kort tidsrom hvis det ikke er behov for det. Å få tilsyn er for virksomheten ikke bare en kontroll, men også en anledning til å få veiledning og lære om hvordan du kan jobbe med bedre helse, miljø og sikkerhet i din virksomhet. Godt HMS er lønnsomt både for ansatte, virksomheten og samfunnet. Jeg er derfor glad for at mange virksomheter ser positivt på å få besøk fra oss, skriver Borghild Lekve i Arbeidstilsynet.

Powered by Labrador CMS