Malerlinje åpnes i Drammen til høsten!

-Vi visste jo at det var en viss interesse for faget vårt, men vi hadde nok ikke våget å håpe på en såpass flott respons som dette. Først var det 9, men så er det faktisk blitt 11 som har sagt de vil satse på malerfaget, og dermed blir det malerlinje ved Åssiden videregående skole i Drammen.

Publisert

Alexander Molvig og Thomas Iversen jobber til daglig i henholdsvis Flügger og Jotun, men er begge malermestere, og ivrig deltagere i laugsarbeidet i Drammen. I fjor høst ble det tatt et initiativ fra laugets side for å forsøke å starte en egen malerlinje i byen, som ble levnet liten tiltro, både fra mulige lærerkrefter og andre.

Hardt arbeide

-Hvordan startet dette?

-Det startet med en klar oppfordring fra MLF om at alle laugene skulle opprette en "rekrutteringskomité". Jeg og Alexander ønsket å ta denne jobben, så fra starten av 2017 har vi vært rundt omkring på yrkesmesser, skolebesøk, besøkt klasse for klasse, pratet med rådgivere og yrkeslærere m.m. på skoler i Buskerud, sier Thomas Iversen.

-Malerlinja på Åssiden VGS har vært borte i seks år, og det eneste vi kunne gjøre var å påvirke så mange ungdommer som mulig for at man kunne legge press på skolen til å gjenopplive malerlinja.

Samtidig har NHO jobbet på politisk plan med å få malerlinja opp og gå igjen, og for ikke mange måneder siden fikk vi beskjed om at malerlinja ble gjort søkbar for elevene for første gang siden 2011.

-Kravet var tydelig: Minst 8 søkere måtte ha overflateteknikk som sitt primærvalg for at man i det hele tatt kunne vurdere å legge forholdene til rette for oss.

-Og det greide dere?

-Søknadsfristen var 1. mars, og ca. en uke senere ble vi gjort oppmerksomme på at 9 elever hadde søkt malerfaget/overflateteknikk. Som nevnt har NHO jobbet parallelt med avgjørelsen på politisk nivå, og torsdag 19. mars fikk vi beskjed om vedtak om opprettelse av VG2 Overflateteknikk på Åssiden VGS høsten 2018! I mellomtiden var det jo også ytterlige to elever som hadde endret sitt primærvalg over til overflateteknikk, så dette ble bare en helt super opplevelse for oss. Vi ser at det nytter å være synlig og å fronte faget vårt med egne opplevelser og erfaringer, og at vi deler den kjærligheten vi har for malerfaget. forteller karene.

Malerlinje

Maleren samlet de to malermestrene og to av søkerne, Sebastian Opsahl og Jens Kristian Dam på Åssiden videregående skole, sammen med den mulige faglæreren, Thorbjørn Jensen.

-Du sier den «mulige» faglæreren, hvorfor det?

-Jeg er yrkesfaglærer, men har tømrerbakgrunn. Vi søker nå etter noen som skal kunne ta seg av malerlinja, men dersom jeg blir spurt om å gjøre det, kommer jeg til å svare ja. Det skal nok gå fint, sier han optimistisk. Han har nemlig den holdningen til tilværelsen at «Vi får til alt».

Elevene har allerede begynt med noen små malerfokuserte oppgaver, og Sebastian har allerede en del utplassering – hos Malermester Motzfeldt.

-Jeg liker veldig godt å tegne av – og male. Dette tror jeg blir et veldig spennende yrke, og i tillegg kan jeg kanskje få jobbe med litt mer kreative ting enn i andre yrker.

-Så du kunne tenke deg å lære litt mer forseggjorte teknikker?

-Ja, absolutt! Jeg ønsker meg et yrke der jeg kan pusle med mitt, «i min egen verden», og gjøre en god jobb for folk. Så dersom jeg får sjansen til å lære litt mer enn bare det «vanlige» som hører til yrket, blir jeg veldig glad for det, sier han håpefullt.

Jens Kristian har ikke tenkt så grundig gjennom det enda, men er likevel tydelig på at det er maler han vil bli. Eller overflatetekniker, som han sier. Han nikker gjenkjennende når han blir minnet om at mens andre håndverkere må kunne jobbe utendørs hele året, kan malerne stort sett jobbe i T-skjorte. Han gliser litt ved tanken:

-Jeg tror det blir et yrke som passer meg perfekt. Men jeg er veldig spent på hvordan det blir, sier han litt ettertenksomt.

Klare til høsten

-Men det virker som om malerlinja ikke akkurat er så ferdig enda?

-Det vil den bli innen høsten! Det lyder samstemmig både fra laugshold og faglæreren. De er veldig klare på at når de nå først har sagt at dette skal gjennomføres, så er det full fokus på å skape en god undervisning i et tett samarbeide mellom skole og malermesterbedriftene i distriktet. Selv om det fortsatt er noen detaljer man ikke har på plass, vil det blir et fullt utbygget og moderne utdannelsestilbud som møter elevene til høsten, det er de enige om.

-Og leverandørene står også klare til innsats?

-Vel, vi har jo tradisjon for å satse på lærlinger og rekruttering, så det kommer neppe til å være manglende innsats fra leverandørhold som eventuelt kommer til å bremse malerlinja. Tvert om ligger det an til et spennende og tett samarbeide framover, og vi er virkelig glade for den positive responsen vi har fått fra ungdommene, slår de fast.

-Det skulle borge for store muligheter for lærlingeplasser også når den tiden kommer?

-Helt klart. Vi kommer til å jobbe med dette allerede nå, slik at vi skal kunne bidra til at flest mulig – og aller helst alle – er sikret lærlingeplasser når skolegangen er på hell. Bransjen trenger faglærte malere, det er det ingen som helst tvil om. Da må også de seriøse malerbedriftene ta ansvar, og følge opp dette ved å ta inn lærlinger når de banker på porten, slår de to malermestrene fast.

Powered by Labrador CMS