Aller størst mellom Oslo og Stavanger

-Ja, det er riktig at vi har blitt ganske store. Spesielt når det gjelder gulvleggere, for det er ikke mange som har en såpass stor avdeling. Men uansett er vi såvidt jeg kjenner til, størst mellom Oslo og Stavanger.

Publisert

Han overdriver ikke, Roald Yttervik i Brødrene Jakobsen AS i Grimstad. Saken er vel i grunnen at selv om man tar med Oslo og Stavanger-regionen, er blir det ingen lang liste av selskaper som er større. De finnes nok, men altså bare et fåtall. Så hvorfor er det blitt slik akkurat i Grimstad? Vi har tatt turen for å spørre.

Viktige verdier

-Hvorfor det er blitt slik? Jeg tror det kan være flere årsaker til det. Men kanskje den viktigste årsaken er å finne i vårt motto, som vi forsøker å arbeide etter hele tiden, nemlig «Fordelen ligger i presisjonen». Så har vi også noen verdier: Stolthet – samarbeide – entusiasme.

-Mange har virkelig fancy verdier og motto, uten at det uten videre skaper all verden av resultater?

-Det kan hende, men her hos oss bruker vi ressurser på å følge opp dette i hverdagen, og spesielt dette med presisjon: Man kan være så flink man bare vil, om man ikke har presisjonen på plass: Når prosjektledere og andre samarbeidspartnere vurderer tilbud, vil det alltid være flere elementer som skal tas med i betraktningen: Det er ikke alltid at det kun er økonomien som er utslagsgivende, selv om dette så klart er en særdeles viktig del av beslutningsgrunnlaget. Men de aller fleste vil også samtidig vurdere hvilken erfaring man har med selskaper fra tidligere, om det er hyggelig å samarbeide med dem, og ikke minst akkurat dette: Hvilken presisjon har de på sine leveranser. Dersom det er på plass, er det langt fra alltid at man går slavisk etter det aller laveste anbudet. Det er klart at man må være konkurransedyktig også på pris, men det kan også være andre faktorer som til slutt blir tungen på vektskålen i forhold til hvem som blir valgt, slår han fast.

Stor avdeling

-Du nevnte at dere har en stor avdeling gulvleggere. Hvor mange er dere?

-Vi er totalt 54 malere og 12 gulvleggere. Som de fleste kjenner til, er dette en relativt stor avdeling gulvleggere. Men vi har så langt en etterspørsel som aktivt søker bistand fra våre folk, så jeg er ganske så sikker på at dette blir et antall vi også kommer til å ha i fremtiden. Omsetningen nå om dagen er ca 65 millioner kroner eks mva, og vi har gode ordrereserver, så vi er ganske trygge på arbeidsplassene våre, sier Yttervik.

-Hva jobber dere mest med?

-Uten tvil prosjekt. Konkurransen fra useriøse aktører har jo gjort seg gjeldende her på Sørlandet også, noe annet ville nesten ha vært usannsynlig. Men vi har heldigvis greid å konkurrere med disse til nå. En av grunnene til det, kan også være at vi jobber nettopp på prosjekt. Da er det profesjonelle innkjøpere, og de lar seg ikke så kjapt forvirre av tilsynelatende «billige» tilbud. I privatmarkedet er det annerledes: Der ser vi jo at enkelte kan la seg friste til å spare en tusenlapp eller to ved å velge leverandører som ikke akkurat er av det seriøse slaget, innrømmer han.

-Så det er altså på servicesiden det kan være vanskelig?

-Ja, servicemalere har en helt annen måte å jobbe på enn dem som jobber prosjekt, og det private markedet er som sagt også lettere for useriøse aktører å komme seg inn på. Det ser vi i stadig større utstrekning, så det skulle vært svært så positivt å kunne ha gjort noe med det, slår han fast.

Stå samlet

-Hva kan man gjøre med denne utviklingen? Har du noen gode tips?

-Hadde man hatt en god oppskrift på akkurat det, så hadde vi sikkert gjort det for lenge siden. Men jeg tror det er viktig at laugene står sammen, og at man utveksler informasjon fortløpende, og jobber inn mot myndigheter og byggherrer så mye man bare kan. Du vet, jeg er jo ikke en gang malermester selv, så det var flere som stilte spørsmål ved om jeg kunne være medlem, smiler han. Ikke at noen er inne på den tanken lenger, etter massevis av år i styret for lauget, og dertil hørende posisjon. Yttervik er da også tydelig på at det neppe er malermesterstatusen alene som bør avgjøre om man kan gjøre en innsats for bransjen, men om man har en seriøs interesse for malerfaget og hvordan dette skal og bør utvikle seg:

-Vi bør fokusere på det vi alltid har gjort, nemlig å gjøre et godt håndverk, og forsøke å overbevise både private og offentlige byggherrer om at det er i deres egen interesse at det fortsetter å være slik. Hos oss har vi alltid satset en god del på markedsføring, og også på å fremforhandle gode rammeavtaler. Nå har vi blant annet rammeavtaler med Arendal kommune, Grimstad kommune og Aust-Agder fylkeskommune.

Rekruttering

-Dere har også fokus på rekruttering?

-Ja, vi har hatt det lenge. Men siden vi ikke uten videre kunne se for oss hvordan vi kunne øke denne, har vi også satset mye på medarbeidertilfredshet: Det har ført til at svært få – om noen – slutter hos oss. Det tar vi til inntekt for at vår politikk på dette området har lykkes, og at folk altså gjerne vil fortsette hos oss. Vi har blant annet satset på en god oppfølging fra bedriftshelsetjenesten når folk er syke, og også satset på en bedring av denne. I tillegg har vi også et samarbeide med NAV for å få folk i arbeide. Det har vært svært vellykket. Nå har vi flere medarbeidere fra NAV-systemet, og er fornøyd også med dette samarbeidet, smiler han til slutt.

Powered by Labrador CMS