Alt på det jevne i Møre og Romsdal

-Det er nå som det bruker å være dette, brummet en av deltagerne da lauget i Møre og Romsdal var trommet sammen til møte, og neon nevnte at det var litt snaut oppmøte. Så mange flere enn styret var da heller ikke å se rundt bordet.

Publisert

Det var Einar Kåre Uggedal som så ofte før målbar det flere rundt bordet satt og følte på. Det er «business as usual» i Møre og Romsdal, og det er ikke godt nok, synes en del av de frammøtte. Så blir spørsmålet hva de har tenkt å gjøre med det.

Trivelig prat.

Praten går imidlertid livlig – og trivelig rundt bordet rett før møtestart, med en agenda som har blant annet sommerens lille festivitas og andre mindre kontroversielle saker på dagsorden. Men det blir tidlig varslet en sak til «eventuelt», så det er tydelig at det gjærer under overflaten. Mange mente også mye om leverandører og systemer før møtet, men på den formelle delen var d4t heller lite av dette som kom opp til overflaten.

Anbud

-Ja, det er riktig at det ikke var all verdens oppmøte, sier laugsleder Torbjørn «Tobben» Skodjereite, men legger til at det kommer et par-tre mann seinere som skulle på befaring, og slik er det nå bare i denne bransjen, sier han med et sukk. Det nikkes og mumles rundt bordet. En av de sakene som raskt fenget forsamlingen, var imidlertid det som har skjedd da Ålesund kommune nylig skulle knytte til seg malere til rammeavtaler. 5 malermestere leverte inn anbud – den som fikk jobben var et rengjøringsfirma. Etter sigende uten malerkompetanse i det hele tatt da anbud ble innlevert. Kanskje det var derfor anbudet lå ca 60-70 % under de anbudene som kom fra de tre dyreste av byens malermesterfirmaer? Enigheten er bred rundt bordet: Når det offentlige går foran med slike eksempler, er det neimen ikke enkelt å vinne fram for dem som ønsker å drive seriøst.

Pizza og cola

Serveringen på laugsmøtet vitner om måtehold og trauste forretningsfolk: Pizza og cola akkompagnerer enda mer prat – og kaffepause. Så er det klart for dagens agenda, som riktig nok er viktig for laugets medlemmer, og som flere ønsker å mene noe om – men likevel: De helt stor bølgene er det likevel ikke. Men faktum er at sittende laugsformann ikke kommer til å bli foreslått til videre innsats i MLF sitt styre – og det med en person i valgkomiteen fra samme laug. Så at det er noe på gang fra Nordvestlandet er det liten tvil om. Og slik det kan forståes, er dette nettopp på grunn av at det er «business as usual», gjennom at enkelte laugsmedlemmer mener at lauget skal være mer synlig, og kanskje til og med være førende for sin bransje.

Powered by Labrador CMS