Ny malerlinje på Hjerleid

Publisert

I august fikk Hjerleid handverksskole på Dovre et nytt utdanningstilbud i malerfaget. Linjen vektlegger tradisjonelle materialer og teknikker.

Malerfaget, formelt kalt Vg2 Overflateknikk, er et tilbud Hjerleid handverksskole fikk fra høsten 2020.

– Hjerleid videregående skole er en videregående friskole som startet opp i 2004. Vi prøver langsomt å bygge opp tilbud innen de tradisjonelle håndverksfagene, som er en viktig del av vår kulturarv, sier rektor Helle Hundetvadt.

Skolen viderefører tradisjoner fra den gamle Hjerleid Håndverksskolen fra 1886, og kan derfor kalles landets eldste håndverksskole.

Tar også inn voksne elever

Hjerleid handverksskole har et landsdekkende tilbud til både ungdom og voksne elever, også fra utlandet.

Utdanningstilbud i fagene: smed, treskjæring, møbelsnekring, tømrer/lafting og maling/overflateteknikk. Fra 2021 starter det nye tilbudet Vg2 Søm og tekstilhåndverk.

– Det spesielle med denne skolen er at vi også kan ta inn voksne elever og elever med realkompetansevurdering, sier Hundetvadt, og påpeker at siden skolens fokus primært er tradisjonell fagkompetanse er det også behov for voksne søkere.

– Malerlinja har foreløpig bare 5 elever, men vi ønsket likevel å komme i gang med tilbudet, så får flere komme til etter hvert. Alderen til elevene strekker seg fra 16 til 50.

– Her driver vi mye tverrfaglig, og utdanningstilbudet er blitt enda bredere nå som vi også har fått på plass malerfaget, sier Hundetvadt.

Både maler og lærer

Faglæreren på overflateteknikk har både svennebrev i malerfaget, lærerutdanning og driver eget malerfirma.

– Det er en kjempefordel. Elevene får også reelle oppdrag hos kunder i området.

Bakgrunnen til at skolen nå får en malerlinje er et stort behov i dag for å utdanne malere i Norge, forklarer rektoren.

– Det finnes nesten ingen utdanningstilbud. Samtidig er dette en bransje hvor man virkelig kan få jobb. Etterspørselen etter faglærte malere er stor, understreker hun, og påpeker at Hjerleid i samarbeid med malerbransjen ønsker å utfordre unge og voksne til å satse på en utdanning i det tradisjonsrike og spennende maleryrket.

Vektlegger tradisjonsmaling

På malerlinjen følger de vanlig læreplan for VG2 Overflateteknikk, men vektlegger tradisjonsmaling.

– Vi vektlegger tradisjonelle materialer og teknikker i malerfaget, andre malerlinjer bruker mer moderne materialer. Elevene får smakebiter av alt på læreplanen, men fokuset ligger på de grunnleggende malingsteknikkene, sier Hundetvadt. Tidligere måtte du til utlandet for å lære dekorasjonsmaling og tradisjonelle malingsteknikker, nå kan du får opplæring i den tradisjonelle kunnskapen på Hjerleid. Elevene lærer å lage malingen selv med fargepigmenter, olje, egg, dyrelim og andre ingredienser.

Utdanningstilbudet på Hjerleid er blant annet støttet av Riksantikvaren, Norsk håndverksinstitutt og malerbransjen, fordi det er et stort behov for håndverkere innen dette fagfeltet. Skal du restaurere et gammelt hus, må du vite hvordan du skal overflatebehandle huset, både innvendig og utvendig.

Kulturarv

– Det er et stort behov for håndverkere som kan jobbe med restaurering av kulturarven vår. Her trengs det malere med kunnskap om linolje, lakk, lasur, limfarge, komposisjonsmaling og dekorasjonsmaling, som for eksempel marmorering, ådring, sjablongmaling og lasering, utdyper Hundetvadt, og legger til at de fleste tror maling er enkelt. Men det gjøres mye dårlig arbeid, som dessverre må gjøres på nytt etter få år, sier rektoren. For å pusse opp blant annet verneverdige bygg trengs det jo en spesialkompetanse som er svært ettertraktet i dag.

Powered by Labrador CMS