Endagsmesse gav hyggelig vekst i Vestfold

Anna Furhoff Jensen er leder i Vestfold Malermesterlaug, og svært så fornøyd med messen lauget nylig arrangerte. Over 100 påmeldte er rekord, og når man legger til at hele 21 leverandører også hadde meldt sin ankomst, var det duket for en skikkelig festdag i Sandefjord.

Publisert

-Denne messen har blitt et viktig samlingspunkt for fagfolk og bransje her i fylket, og forandring av sted og form fra 2 dager til 1 ser ut til å ha slått positivt ut. Det ser det ut til å ha blitt fulltreff, smiler hun midt i de siste hektiske forberedelsene når Maleren stikker innom:

-Vi er jo veldig glade for at så mange har valgt å støtte opp om arrangementet vårt i år. Det betyr mye at vi får til en slik møteplass som dette er, og vi er ganske sikre på at denne tradisjonen er kommet for å bli. Vi høster erfaringer hvert år, og bruker dem for å videre utvikle messen, sier Furhoff Jensen.

Ønsker uropatrulje

-Dere har jo vært svært så aktive i prosjektet mot svart arbeide i fylket, men har valgt en annen modell enn for eksempel Trøndelag. Hvorfor ikke en uropatrulje også i Vestfold?

-Rent personlig hadde jeg i grunnen ønsket meg akkurat det. Men om vi skulle greie å få finansiert og drevet et slikt prosjekt, hadde vi vært avhengig av en bredere allianse som sto bak prosjektet. Det har vi ikke funnet gjenklang for, så da er det viktigere at vi heller satser på det vi kan få til, nemlig det som har fått navnet «Medbyggerprosjektet». Her samarbeider vi tett med Akrim, Arbeidstilsynet, Skatt Sør og en rekke andre offentlige etater og kontorer som i sum gjør at vi forhåpentligvis bremser omfanget av svart arbeide i fylket vårt.

-Men er det effektivt nok?

-Vel, det ligger vel i svart mitt at vi kunne ha tenkt oss en mer effektiv løsning. Når det er sagt, skal vi også være klar over at de offentlige etatene overhode ikke jobber kun med byggebransjen som fokus. De skal jobbe med ALLE bransjer, og det betyr i klartekst at de har sterkt begrensede ressurser å sette inn.

-Vil du si at tips-samarbeidet fungerer?

-Ja, det vil jeg jo. Der begynner det virkelig å ligne noe. Vi har hatt flere møter for å koordinere det, og vi er i ferd med å utvikle et felles syn på dette som er veldig verdifullt. Jeg er nemlig helt sikker på at dersom vi skal få bukt med disse problemene, må vi gjøre en felles innsats. Da er det viktig at vi ikke fortaper oss i diskusjoner om hva som vil være mest mulig effektivt, men samles om det som er mulig å få til nå, og så heller satser på å bygge det ut etterhvert.

Positiv utvikling

-Likevel tyder vel deltagelsen og fokuset fra leverandørene på at messen og laugsarbeidet er på skinner?

-Jo, det er i alle fall en veldig positiv utvikling akkurat nå, og så får vi bare håpe at den gode stemningen holder seg. Som nevnt ovenfor er det jo mye å henge fingrene i, fra rekruttering av både nye medlemmer og nye læringer til arbeidet mot svart økonomi. Men en så flott oppslutning om messen som vi fikk i år, gir inspirasjon til det fortsatte arbeidet, smiler hun til slutt.

Powered by Labrador CMS