Gamle vinduer restaureres og bevares hos Juuhl og Bratfoss

Vi har god erfaring med restaurering av dører og vinduer. Gamle vinduer bør beholdes fordi de er av så god kvalitet at ved å restaurere vinduer, vil de ha lengre holdbarhet enn nye vinduer.

Publisert

Malermestrene Tina Juuhl og Truls Bratfoss er et skikkelig «dream team» for de fleste kunder, fordi de har gode løsninger for de aller fleste. Tina Juuhl er faglig leder, prosjektleder samt at hun er ansvarlig for de antikvariske arbeidene, mens Truls Bratfoss er daglig leder med ansvar for den daglige driften, økonomi, ansatte og er også leder for en rekke prosjekter.

Vinduer

Når det gjelder å få en god finish på vinduene, har de gjort det smått geniale å knytte til seg Cathrine Weltz, som har lang og bred kunnskap i sitt fagfelt som er å restaurere vinduer.

Men lenge før de kommer dit, har Malermestrene Juuhl & Bratfoss AS hatt en jobb som til tider kan være omfattende:

-Det er jo slik at mange velger å restaurere vinduene sine fordi det ofte oppstår følgeskader og merkostnader ved å skifte ut til nye vinduer, som f.eks. skadet puss, ødelagt tapet og gips. Et annet poeng er at mange ønsker å bevare bygningens identitet og opprinnelse.

Utfordringen er jo at mange av vinduene er originale og har vært utsatt for dårlig vedlikehold gjennom mange år.

-Hva gjør dere med dette?

-Vi tar ut vinduene, og frakter dem med hit til vårt vindusverksted. Der fjerner vi så all maling og kitt, tar ut glasset, komplementerer eventuelt ødelagte glass med tilsvarende, monterer tilbake glasset med nye stifter, og sjekker hjørnejern for rust.

I de tilfellene hvor vinduene er skadet av råte, må vi jo sørge for å utbedre dem, og det må skje med materialer av tilsvarende virke av samme kvalitet, slik at vinduet ikke kommer på plass igjen med en svakhet i forhold til resten av vinduet. Glassene kittes med linoljekitt og vinduene males med linolje.

Omfattende

-Dette høres ut som en virkelig omfattende jobb?

-Ja, det er det jo. Saken er at vi nå både har folk som er spesialister på dette, og ikke minst at vi har konstruert et system for en rasjonell produksjon. Dette krever gjennomtenking og erfaring, og vi har jo brukt en del år på å utvikle det, da. Dessuten har vi jo kompetanse for antikvarisk arbeide på huset, og det er et viktig element i det hele. For selv om vi nå er 4 mestere på huset, er det ikke gitt at alle ville ha tatt på seg slike jobber, for det er et krevende arbeid som man skal ha et godt system for å få god lønnsomhet i, slår de fast.

Malermestrene Juuhl & Bratfoss AS er i dag 18 ansatte, og er enige om at de skal vokse i et rolig tempo, for å til enhver tid kunne skape trygge og gode arbeidsplasser og sørge for at kundene blir ivaretatt.

-Vi har mange antikvariske jobber, samt oppdrag for sameiere, eiendomsforvaltere og privatpersoner. I tillegg har vi flere gode rammeavtaler med det offentlige. Dette er med på å bringe en god og stabil drift.

Powered by Labrador CMS