Vi må arbeide lenger

Norsk arbeidsliv er i endring, og behovet for kunnskap er større enn noensinne. Mye taler for at vi står foran enda større endringer. Vi er inne i en periode med stor teknologisk utvikling. Dette byr på store muligheter. Men vi må kanskje jobbe lenger.

Publisert

Tiden som ligger foran oss vil gi store muligheter knyttet til blant annet digitalisering, automatisering, nye materialer og bioteknologi, sier direktør Pål Molander i STAMIs årsrapport for 2016, som kom nylig. Og han sier videre:

Forlengede yrkeskarrierer

- I tillegg står vi midt i et grønt skifte, og har demografiske utfordringer som vil kreve høy yrkesdeltagelse og forlengede yrkeskarrierer. Alt dette vil påvirke behov for arbeidskraft og måtene vi jobber på. Det blir imidlertid viktig å tilegne seg og utvikle kunnskap om flere felter, kanskje mer inngående kunnskap enn det har vært behov for selv nå – i teknologiens tidsalder.

Norsk arbeidsliv i endring

I en periode hvor arbeidslivet er i hurtig utvikling, ser STAMI (Statens Arbeidsmiljøinstitutt) det som viktig å være offensive. Dette for å bidra med ny kunnskap om arbeid og helse parallelt med utviklingsløpene i arbeidslivet. På denne måten vil man kunne håndtere nye risiki og implementere kunnskapsbaserte forebyggende tiltak tidligst mulig, heter det i en artikkel som er knyttet til temaet- Informasjon fra STAMI.

Planlegging

Planlegging, planlegging og atter planlegging er kjente faktorer i overflateteknikernes hverdag. Enkelte vil faktisk hevde at planleggingen er selve hovednøkkelen til leveransen av kvalitetsproduktet som malerne leverer - hver gang. Gjennom å forvalte kunnskapen og tradisjonen håndtverket består av, og dra nytte av både den erfaring og planleggingskompetanse bedriften har, kan man vinne fram i markedet. Men for fremtiden kan det også være viktig å følge med på – og delta i den tekniske utviklingen som vil komme til å prege alle bransjer.

Teknologisk kunnskap

For tenker vi oss noen år fram i tid blir det ikke mindre planlegging, tvert imot. Informasjons-strømmen vil bare øke og øke. Klarer vi å ta til oss informasjonen uten å bli overveldet? Vår evne til å håndtere den økende informasjonsstrømmen er nemlig en av fremtidens nøkkelfaktorer. Det er ikke lenge siden nano-teknologien minte litt om scence fiction. Nå er den en del av overflateteknikerens hverdag.

Powered by Labrador CMS