Vi bøyer oss overhode ikke for trusler!

-Det er ganske utrolig at man skal oppleve at enkelte er så feige og usle at de tyr til trusler om juling og det som verre er mot den som bare gjør en jobb for byggebransjen. Vi stiller oss fullstendig bak Vidar Sagmyr og den jobben han gjør for oss.

Publisert

Han er harm, styreleder i styringsgruppa for URO-patruljen i Trondheim, Roy Skorstad. Og han kommer rett fra et møte i styringsgruppa onsdag da Maleren får en prat med styrelederen:

Trusler

-En trussel mot Vidar Sagmyr er en trussel mot hele bransjen! Alle vi seriøse bedrifter i byggebransjen stiller oss bak den jobben som gjøres av URO-patruljen. At simple og råtne folk tyr til slike metoder tar vi ikke bare avstand fra. Vi fordømmer det rett og slett, sier han rett ut. Bakgrunnen er at Vidar Sagmyr har blitt utsatt for trusler, og det finner hverken styringsgruppa eller byggebransjen i Trondheimsdistriktet seg i, understreker Skorstad.

Sagmyr selv ønsker ikke å blåse opp dette unødig, men innrømmer at han nå har fått seg voldsalarm:

-Jeg er ikke veldig tilhenger av det selv, men familien mente det var best at jeg sa ja takk til tilbudet om voldsalarm. Når man blir forsøkt truet til taushet av folk som beviselig har vist at de er villig til å bruke vold før, er det jo viktig å ta det på alvor.

Skulle bankes opp

-Hva var det som skjedde?

-Det var en navngitt person som fremsatte truslene mot meg via Arbeidstilsynet. De tok dette såpass alvorlig at de varslet politiet, som igjen på eget initiativ anmeldte forholdet. Vedkommende har vært inne til avhør, såvidt jeg vet. I ettertid har det kommet frem at den som fremsatte truslene, tidligere har fått fengselsstraff for bruk av vold mot en namsmann, og i tillegg har vært involvert i forhold som har gitt bot for sosial dumping.

-Hvorfor tror du disse truslene kommer nå? Er du på sporet av noe?

-Jeg kan ikke si at jeg er i ferd med å avsløre noe utenom det vanlige, hadde jeg nær sagt. Men jeg tar jo disse truslene på alvor, samtidig som jeg ser på dem som et tegn på at bransjens mer useriøse aktører begynner å merke den jobben vi har forsøkt å gjøre i URO-patruljen i Trondheim. Hele poenget med opprettelsen av patruljen var jo at vi skulle forsøke å bremse utviklingen i en mer useriøs retning, gjennom at vi sporer opp og avslører dem som etter alle solemerker ikke har sine saker i orden. Virksomheten vår har til nå resultert i en rekke aksjoner fra flere etater, og flere firmaer har blitt eksponert. Det er klart at de som ikke har rent mel i posen, vil oppleve det svært så negativt, slår han fast.

Full backing

Etter at det første sjokket hadde lagt seg, er hverdagen tilbake i Trondheim. Selv om Sagmyr fikk beskjed av styringsgruppa om å ligge litt lavt til politiet fikk gjennomført avhør av vedkommende som er i søkelyset for å ha fremsatt truslene, har nå livet gått litt mer over i et «vanlig» løp. Sagmyr er tilbake i vanlig jobb, selv om han fortsatt ligger lavt. Styringsgruppa er fortsatt bekymret for hans ve og vel, men kjenner seg likevel sikre på at truslene som ble fremsatt, ikke vil bli satt ut i livet. Når det er sagt, er altså styreleder Roy Skorstad krystyallklar på at det som har skjedd, er fullstendig uakseptabelt. Politiet roses dessuten for en umiddelbar reaksjon, noe som etter sigende trolig kan ha bidratt til at det nå er blitt noe roligere om saken.

-Kommer du til å trappe ned på bakgrunn av dette, Sagmyr?

-Nei, det gjør jeg ikke. Jeg skal ikke akkurat si snarere tvert imot, men det er klart at det ville vært totalt uaktuelt for meg å trappe ned etter truslene. Jeg er glad for omsorgen og støtten jeg har fått av styringsgruppa, og min formelle arbeidsgiver, Malernes Forening i Fellesforbundet. Disse har stått bak meg hele veien. Det viktigste nå framover, mener jeg må være å fokusere på det arbeidet jeg er satt til å gjøre. At noen forsøker å true oss til taushet kommer ikke til å virke. Vi skal likevel ikke være blinde for at de som ønsker å drive så useriøst som vi av og til ser konturene av, kan komme til å velge arbeidsmetodikk som så til de grader strider mot de prinsippene som bør gjelde for norsk arbeidsliv.

-Kommer bidragsyterne til URO-gruppa til å tenke annerledes framover, Roy Skorstad?

-Nei, det gjør vi overhode ikke. Jeg ser for meg at vi kommer til å være like dedikerte og grundige i arbeidet framover. Om det skulle bli slik at de som truer med å bruke vold for å oppnå sine ønsker skulle vinne fram, ville vi virkelig ha lidd ett massivt nederlag samfunnsøkonomisk her i landet. Jeg kjenner meg sikker på at mange samfunnsaktører vil være motstandere av en slik utvikling, og vi i styringsgruppa er 100% enige om at vi ikke lar oss påvirke av slike folk, sier Skorstad til slutt.

Powered by Labrador CMS