Det blir URO-patrulje i Tromsø fra desember!

-Vi har hatt en formidabel respons etter at Vidar Sagmyr fra URO-patruljen i Trondheim var på besøk hos oss. Nå inviterer vi til stormøte 5. desember, og alle laugene i Tromsø stiller seg bak opprettelsen av en lignende ordning her i Tromsø.

Publisert

Murmester Ottar Gohli i Tromsø er valgt som leder for en prosjektgruppe som har jobbet utrolig raskt, og nå blir det altså til at Arktisk Malermesterlaug, Murermesterlauget i Tromsø, Fellesforbundet og noen til tråkker til og drar i gang en egen patrulje i ishavsbyen.

Inspirasjon

-Er det Vidar Sagmyr sitt besøk i Tromsø som har gitt støtet til dette?

-Det kan det ikke være noen tvil om. Vi var jo veldig spente på reaksjonene før han skulle komme, men han var utrolig inspirerende, og har hjulpet oss også i ettertid. Det er ikke ofte jeg har opplevd å tå telefoner fra andre laug som vil slutte seg til et prosjekt jeg har jobbet med, men det har skjedd etter at Vidar var her, og på bakgrunn av den jobben folk vet han har gjort i Trondheim. All honnør til Vidar Sagmyr!

-Betyr det at det kommer til å være veldig personavhengig hva dere kommer til å få ut av dette også i Tromsø?

-Til en viss grad kanskje. Og det skal mye til å finne en person som er så engasjert og samtidig så dyktig som Vidar. Men vi håper det beste, og så har vi jo den fordelen at vi kan lære av de erfaringene de har gjort der nede, slik at vi ikke bommer på noe de allerede har lært. Likevel blir det viktigste akkurat nå, at vi faktisk får etablert en URO-patrulje, og at vi får finansiert den. Fellesforbundet har allerede sagt at de kan ta på seg arbeidsgiveransvaret for den som skal ansettes, og det er jo også utrolig positivt.

ALLE kommer

-Hvem er det som setter hverandre stevne den 5. desember?

-ALLE! Det vil nesten føre for langt å nevne alle som har meldt sin adkomst, men i tillegg til dem jeg allerede har nevnt, kommer det representanter for politiet, Arbeidstilsynet, samt en rekke andre berørte parter. Når vi så legger til at møteledelsen vil være en kar fra det absolutte toppsjiktet i NHO, burde det meste være sagt. Dette blir en virkelig pangstart for arbeidet for en mer seriøs byggebransje i Tromsøregionen, understreker Gohli.

Powered by Labrador CMS