Oslo og Drammen med samarbeidstur i Oslofjorden

Det ble en skikkelig koselig sommertur da Oslolauget og Buskerudlauget hadde laget opp til båttur i Oslofjorden i midten av juni. Naturlig nok var det selveste «Oldermor», Tina Juuhl-Sivertsen som hadde kommandoen, men Baard Samuelsen som leder Buskerudlauget var likeverdig til stede.

Publisert

Leverandørene slo an tonen tidlig, og hadde for anledningen fått seg tildelt «matros-status», og selv om Mal Proff hadde blitt tildelt kapteinsrollen, var det skipets mannskap på tre som sørget for en trygg og god seilas i den milde junisolen.

Samarbeidstur

Det hele ble en varm og trivelig seilas, med god plass til alle fremmøtte, og med reker og tilbehør som seg hør og bør. Men varmen og hyggen strakk seg langt ut over denne ene seilasen: Det ble gitt uttrykk for at dette markerte en ny begynnelse av et samarbeide mellom Oslo og Buskerud som man har sett konturene av en tid – og som nå skal utvikles. Bård Samuelsen sa det slik:

-Vi har hatt tradisjon med å samarbeide med Oslo i tidligere tider, og vi synes det er spennende og trivelig å utvikle dette samarbeidet videre. Så la dette være en markering av at vi skal ha det trivelig sammen – og jobbe tettere i tiden som kommer, sa han. Tina Juuhl-Sivertsen fra Oslo fulgte opp:

-Det er naturlig at vi, som geografisk er så nær hverandre, tar initiativ for å se hva vi kan få ut av et tettere samarbeide. Fra Oslo er vi veldig positive til dette, så det ligger an til at dette utvikles videre, slo hun fast.

Malerlinjer

Selv om man ikke akkurat kan si at det la en demper på festlighetene, men nedleggelsen av malerlinjen ved Stovner videregående skole, som betyr at hovedstaden nå er uten malerutdanning, kastet likevel en skygge over forsamlingen. Flere var opptatt av mangelen på satsing fra byrådets side, og det ble reist spørsmål ved flere bord om hva politikerne tenker på, når de lar byråkratene i kommunen legge ned et helt fag.

-Hva skal vi med slike politikere, var omkvedet hos malermesterne denne junikvelden.

Desto gledeligere var det jo da å kunne snakke om at man i Drammen har greid å få på plass et tilbud om utdanning i overflateteknikk. Dette har imidlertid ikke kommet av seg selv: Kun ved at lokale malermestere og medlemmer av lauget har gjort en forbilledlig innsats, og fordi leverandørene til bransjen har lovet å stille opp videre, har det latt seg gjøre. Lauget i Buskerud lar det imidlertid ikke bli med dette, og i september skal man ha møte på Åssiden videregående skole, etter først å ha møtt elevene på den nye malerlinjen. Kanskje er det symptomatisk at det heller ikke her har kommet i stand et tilbud gjennom politisk vilje, men at det er bransjen selv og ikke minst noen få ildsjeler som gjennom betydelig innsats har greid å skape en interesse som er forbilledlig.

Rekruttering

Dette er et svært viktig tema som ble diskutert inngående etterhvert som stemningen steg i Oslofjorden denne junikvelden, for det er et ugjendrivelig faktum at gjennomsnittsalderen på malermestrene som møtes til sommertur, stiger fra år til år.

-Man må snakke høyere og høyere hver tur, fleipet en av seniorene, til allmenn forlystelse rundt bordet han satt. Likevel var ikke dette en kveld for dyp selvransakelse, men heller for trivelig samvær med kolleger, utveksling av minner og tidligere bravader, og ikke minst en hyggelig tur på fjorden. En og annen ny kontakt kunne det også registreres at ble knyttet, og jammen ble det i enkelte litt stillere kroker snakket om at noen skulle – eller hadde byttet beite også. Slikt skjer – blant annet på en trivelig kveld på Oslofjorden.

Powered by Labrador CMS