Uropatruljen fra Trondheim kommer til Oslo

Hvert år samles Håndverkerforeningene fra ulike deler av landet til et treff i Håndverkerforeningens forum i Rosenkrantz gate 7 i Oslo. Denne gangen skjer det torsdag 8. juni, og Uropatruljen i Trondheim er invitert som hovedgjest.

Publisert

Det er ikke mange ukene siden Vidar Sagmyr fra Uropatruljen i Trondheim gjestet Drammen, og tilbakemeldingene fra deltagerne der, er utelukkende positive. Sagmyr er kanskje den mest erfarne «urostifteren» her i landet når det gjelder dem som prøver seg på å drive sosial dumping, svart arbeide i byggesektoren eller andre former for motarbeidelse av seriøse selskaper.

Uropatruljen

Uropatruljen ble som kjent stiftet i Trondheim for få år siden, men har allerede rukket å skaffe seg omfattende kjennskap til markedet og hvordan det virker. Flere håndverks-sammenslutninger har fulgt opp, slik at det nå er egne aksjoner på gang i forskjellige former både i Kristiansand, Vestfold og altså i Drammen. Det er derfor ganske så naturlig at det årlige møtet som samler alle håndverksforeningene i landet denne gangen tar for seg nettopp uropatruljen og de erfaringer som er høstet med denne, samt ser på mulighetene for hvordan man kan høste erfaringer, i tillegg til å se på Oslomodellen, som handler om en helt ny modell for offentlige innkjøp.

Program:

09:30 Oppmøte i Håndverkersalen. Kaffe og mingling

10:00 Hilde Bergh og Eivind Andersen ønsker velkommen i Laugssalen

10:15 Kortfattet gjennomgang av referat fra forrige møte – Per Anders

10:30 Vidar Sagmyr – Resultater med Uropatruljen i Trondheim

11:15 Anders Johnsen – Hovedverneombud Oslo

11:45 Pause – Det serveres en lett lunch

12:15 Oslomodellen – Ny modell for offentlige innkjøp i Oslo med krav til blant annet 10 prosent lærlinger og 50 prosent faglærte arbeidere på kommunens byggeplasser. En modell med store ringvirkninger.

13:00 Kysten rundt – informasjonsrunde fra foreningene

14:00 Oppsummering ved Eivind Andersen

14:15 Slutt

Påmelding innen tirsdag 6. juni kl. 12:00 på mail til: hilde@ohif.no

Per Anders Olsen, Kristiansand Håndverkerforening

Eivind Andersen, Oslo Håndverks- og Industriforening

Powered by Labrador CMS