Hjelpemiddel for enda bedre bedrift fra MLF

-Det var mange grunner til at det ble viktig å oppgradere Bedre Bedrift. Dette var en PC-basert løsning, og når «alle» nå jobber i skyen, ble det tungvint. Og i tillegg er det kommet på plass en rekke nye funksjoner som vil kunne bidra til at man nå får ENDA bedre bedrift.

Publisert

Kompetanse- og utviklingssjef Kari S Wilsgård i MLF er både stolt og glad for at det splitter nye hjelpemiddelet som skal erstatte Bedre Bedrift nå skal rulles ut i løpet av februar. Nå har alt blitt oppgradert til skyløsninger, og man har i tillegg fått mange nye funksjoner som gjør at man sparer både tid og penger. I tillegg betyr dette for den enkelte bedriften at man har en langt bedre oversikt enn det som har vært mulig tidligere, forteller hun.

Hjelpemiddel

-En rekke funksjoner er nå blitt automatisert, og alt fra elektronisk mannskapsliste til kvalitetssikring og HMS blir nå transparent og enkelt å kontrollere. HMS-hjulet blir dermed enklere å følge opp, og forbedrende tiltak ved eventuelle avvik er langt enklere å få på plass, og ikke minst følge opp. Det skapes en oversiktlig og kompakt historikk som er lett å finne ved eventuell kontroll, og også for kontrollerende myndighet vil det være lettere å se at alt er på stell i bedriften.

-Det kan virke som om mer arbeide flyttes fra byggeplass til kontor?

-Jeg tror kanskje ikke at man akkurat det, men kommunikasjonen mellom byggeplassen og kontoret blir mye bedre. Håndverkere og administrasjon kommuniserer nemlig i sanntid. Det betyr blant annet at prosjektledere og andre kontoransatte vil få en enklere hverdag, ved at data fra byggeplassen gjennom app`er som alle har på mobilen sin, kan føres inn fortløpende, og sammen med opplysninger om innkjøp og fremdrift vil dette danne grunnlag for oppfølging fra bedriftsledelsens side. I det hele tatt en langt mer rasjonell måte å arbeide på enn tidligere.

Enkelt

-Så man gjør det samme, bare mer smart? Men kan ikke dette bli for mye pes for den som skal gjøre jobben ute på byggeplassen?

-Man jobber avgjort smartere, ja. Og det betyr at man også kan være mer rasjonell når det gjelder det som ikke dreier seg om det konkrete håndverket. Når det så gjelder selve utfyllingen av data, er det laget et brukergrensesnitt i app`en som er veldig enkel. Her skal det bare være 2-3 tastetrykk for å komme din man skal for å fylle inn dataene, så det bør gå raskt og enkelt unna. Som sagt er det veldig mye å spare på dette, for inne på kontoret vil man ha en masterlogg, som gjør at man kan følge med hele tiden, og ikke minst samle dataene veldig mye enklere enn før.

-Hvor godt tror du dette passer for folk i malerbransjen?

-Jeg er jo klar over at det finnes en rekke forskjellige systemer på marke4det, som ikke er tilpasset bransjen i det hele tatt. Da har du en masse jobb før du får tilpasset systemet til din egen bedrift sånn noenlunde, men de fleste har vel opplevd at det aldri blir HELT som man ville ha det. II vårt nye datasystem er det lagt inn parametre nettopp fra malerbransjen, noe som gjør at du er oppe og går med de skjemaer, lister og det du ellers trenger som malermesterbedrift fra dag en. Det er ikke behov for tilpasninger i det hele tatt. Jeg er ganske sikker på at mange vil se dette som en ekstra fordel, smiler hun.

Få synlige endringer

-Blir det en stor omstilling for dem som er vant til Bedre Bedrift?

-Nei, det blir få store og synlige endringer. App`en er for eksempel den samme som man har vennet seg til. Men du har nå fått et dashbord, og kan enkelt registrere når og hvor man eventuelt får et HMS-avvik, eller det kommer tillegg på jobber, eller at det må gjøres endringer på grunn av andre håndverkeres arbeide. Eller hva det nå måtte være. Det er nok liten tvil om at dette vil spare administrative ansatte. Man får også en enklere hverdag, og trenger kanskje ikke å ansette en ekstra person i administrasjonen, om det lå an til dette. Når vi så i tillegg minner om at dette er et hjelpemiddel som vil komme til å fjerne en masse feilmuligheter, og at det overordnede kravet til dokumentasjon hele tiden blir ivaretatt. Gjennom å satse på dette systemet får man ganske enkelt et internstyringssystem som bransjen ikke har sett tidligere. Man kan ettergå avvik helt frem til de blir lukket, og man har detaljert oversikt over det som skjer til enhver tid.

-Og for MLF-medlemmer blir det også en rabattert pris?

-Vel, det blir bare tilgjengelig for MLF-medlemmer, så den saken er grei. Men det ligger over 400 rutiner og sjekklister i dokumentarkivet. Så her snakker vi om enda en medlemsfordel, understreker hun. At det er snakk om en bransjetilpasset løsning, tror hun også at vil kunne være et argument for mange som vurderer å satse på systemet for fremtiden, for dette er nemlig det eneste systemet som er tilpasset malerbransjen.

Powered by Labrador CMS