Statsbygg strammer inn - Edvarsson taper?

-Inntil vi er forsikret om at de gjeldende kravene er oppfylt, gjør vi ikke avrop på rammeavtalen med Edvardsson Entreprenør i Nordland.

Publisert

Så krystallklar er kommunikasjonsdirektøren Hege Njaa Aschim etter at flere medier har meldt om at rammeavtalen Statsbygg har inngått med selskapet, trolig ikke er bygget på de forutsetningene Stortinget har vedtatt skal være base for slike avtaler – og som Statsbygg har implementert. Dermed blir det trolig foreløpig ingen penger å hente på den inngåtte avtalen.

Avtale

-Da avtalen ble inngått,forelå det krav om 5 prosent enten hos hovedleverandør eller underleverandør. Kravet er skjerpet nå slik at vi krever at leverandør er godkjent opplæringsbedrift, og at de har minst 1 lærling ansatt i tillegg til 5 prosentkravet, sier Statsbygg's kommunikasjonsdirektør til Maleren. Det var bladet Fri Fagbevegelse som først satte søkelyset på avtalen, som har satt sinnene i kok hos flere store aktører i malerbransjen lokalt.

Arnulf Bendixen, tidligere mangeårig leder av Bodø Malermesterlaug, og daglig leder av malerfirmaet Arvid Bendixen AS i Bodø, mener situasjonen er uholdbar, og opplever at det han kaller useriøse aktører nå har tatt over store deler av volumet i maleroppdragene i Nordland, både når det gjelder offentlig og privat sektor.

-Det er ikke uvanlig at private aktører følger etter offentlig sektor, og ser på deres valg som enslags godkjennelse. Men vi ser gang på gang at det ikke er en godkjenning -for offentlig innkjøpere synes det å være kun pris som gjelder, sier Bendixen i en harmdirrende kommentar til Maleren. Han går faktisk så langt som å stille spørsmål også ved nytten av å være medlemmer av NHO, når ikke heller de synes å kunne bidra til at seriøse bedrifter blir foretrukket fremfor dem som ikke følger regelverket.

-Hva synes du om Statsbygg's nye holdning til problemstillingen?

-Tja, hva skal jeg si om det. Bendixen tygger litt på det. På en måte er dette nesten en ansvarsfraskrivelse fra Statsbygg sin side – men det er jo helt klart positivt at de nå strammer inn, og forhåpentligvis rydder opp i forholdene. Vi kjenner oss veldig små i den situasjonen vi står oppe i, og alt vi kan gjøre, er å rope til større aktører – som NHO og Statsbygg – om å rydde opp, sier han litt nedtrykt.

MLF-støtte

-Det er klart at vi stiller oss bak Statsbygg skjerpede krav, og er glade for dem. Det arbeides mye for å bidra til at kravet til seriøsitet skjerpes, enten det gjelder de forhold som er hjemlet i forskrift eller de ekstra krav enkelte byggherrer stiller. BNL og MLF er av den oppfatning at det bør stilles enda høyere og klarere krav til bedrifter som skal kunne få store kontrakter med offentlig sektor spesielt, men også til aktørene i byggebransjen generelt.

-Men det virker ikke som man blir lyttet til?

-Det er ingen tvil om at dersom disse kravene skal ha noen mening, så må de følges opp og kontrolleres. Dette ansvaret påhviler i stor grad byggherrene, som har en påse-plikt for å sikre at kravene blir etterkommet. Vi får av og til meldinger om at det ikke skjer i stor nok grad, og det er derfor viktig at både vi og BNL følger opp i de fora vi har. Jeg opplever jo at vi blir lyttet til, og i de møter vi har hatt på forskjellige nivåer i Statsbygg er det mitt inntrykk at de ønsker å både håndheve og skjerpe inn de kravene som er vedtatt av politikerne.

-Er det store forskjeller mellom byggherrene?

-Det kan variere en del ja. Det hadde vært å ønske at man fikk en enda strammere oppfølging og at dette gjaldt alle byggherrer, men slik er det altså ikke. Likevel er det mitt inntrykk at Statsbygg rent konkret virkelig legger seg i selen for å bidra til ordnede forhold i byggebransjen, og det synes jeg de skal ha ros for, sier Hesstvedt.

Powered by Labrador CMS