Sol og besluttsomhet for MLF i Bergen

Det 75. landsmøtet i MLF er i full sving i Bergen, og det skjer i en organisasjon fylt med solskinn og besluttsomhet. At det er sol ute i «vågen» er kanskje oppsiktsvekkende nok for mange. Inne i landsmøtehotellet ser man massevis av blide ansikter – men også besluttsomhet.

Publisert

For det er en giv i MLF erfarne landsmøtedeltagere mener de ikke har sett på lenge: Alt fra det tidlige møtet i representantskapet, hvor linjene ble trukket videre fra samlingen man hadde i Barcelona for en tid tilbake og til selve åpningen av landsmøtet ved formannen i Bergenslauget, Frode Stien. Fredag 12. mai har MLF satt sitt preg på byen, og slik skal det bli hele helgen

Til motmæle

Det tegner til at dette kan bli et landsmøte for laugene i MLF og organisasjonen som sådan i langt større grad legger grunnlaget for å ta til motmæle mot den posisjon enkelte krefter i og utenfor byggenæringen har vært i ferd med å plassere malerne i: Det er en «ånd» av stolthet, historie og fremtidsvyer som vitner om en vital 75-åring. Og for å trekke linjene enda lenger: I år feierer som kjent Bergenslauget sitt 125-års jubileum, og dette blir også behørig markert under landsmøtet.

Etter en kort åpning ble lokalhistorikeren Jo Gjerstad «sluppet løs» på forsamlingen. I god bergensk ånd snakket han både på inn- og utpust, og tok virkelig deltagerne med storm: Alt fra Snorre, Magnus Lagabøte og danske lensherrer ble behørig markert, før han kom til Hansatiden og videre til starten på laugsvesenet. Når han så fortsatte til Stortingets vurdering om at laugene stred mot grunnloven, og den følgende lov om oppløsning, gikk det et gjenkjennelsens sus gjennom forsamlingen.

Fremtid

Presentasjonen av det som skjedde seinere, og påstanden om at man i grunnen ikke har laug lenger, men håndverksforeninger som kalles laug, fikk til og med passere. For deltagerne hadde igjen blitt minnet om sine stolte tradisjoner, og var klare for Jotuns Bent Haflan, som også tok utgangspunkt i historien, men dro utviklingslinjene videre – og pekte mot fremtiden. For dette landsmøtet er ikke bare et møte som er preget av feiring og tradisjon: Det er et møte hvor alle- fra administrasjon, styre og deltagerne på møtet, er opptatt av hvordan man skal arbeide sammen for å skape en fremtid som kan snu trender: Man vil samle seg for å øke rekrutteringen til yrket gjennom en massiv innsats både fra organisasjonen sentralt og fra enkelte laug. I tillegg skal det også dras i gang en hvervekampanje for å vinne tilbake de bedrifter som ikke lenger er medlemmer – eller dem som ikke har rukket å bli det enda.

Organisasjon

Norge og Norden er et område av verden som har klart seg bra av mange grunner – men kanskje først og fremst på grunn av at man har vært flinkere til å innse nytten av organisering enn mange andre regioner i Europa og verden ellers. Malermesterne har stolte organisasjons-tradisjoner å bygge på, og det oppleves som det er akkurat det som gjøres i Bergen – allerede fra startskuddet for landsmøtet er gått: MLF vil videre – frem mot en fremtid som vil bli preget av en sterkere stilling for malerne – eller overflateteknikerne som de kommer til å kalles. Og det merkes overalt: Fra snakk om nanoteknologi, animasjonsfilm, apper og rekruttering av ungdom. Dette er et fag som har tatt skrittet inn i fremtiden – og er samlet på vei mot en spennende fremtid.

Powered by Labrador CMS