Vil utfordre NHO i sin tale

-Jeg kommer blant annet til å utfordre NHO i talen min på årets landsmøte, som jo er det 75. i rekken. Det gjør jeg fordi jeg mener NHO faktisk er medskyldige i at vi nå opplever en svært alvorlig situasjon i vår bransje.

Publisert

MLF's leder kommer til å være krystallklar i sin tale til landsmøtet, forteller han til Maleren få dager før arrangementet går av stabelen i Bergen. Han mener det hele startet i 2004, da daværende direktør i arbeidslivsavdelingen i NHO, Sigrun Vågan, gikk ut med noe som skulle komme til å endre selve livsgrunnlaget for flere bransjer:

Feilslått

-Jeg vet ikke hva det var som tilskyndet en slik feilslått politikk, men det ble altså – fra NHO – tatt til orde for at folk som kom til Norge for kortere tid, skulle kunne konkurrere på lønns- og arbeidsvilkårene de hadde i sine hjemland. Intet kunne være mer ødeleggende for byggebransjen generelt og malerfaget spesielt enn akkurat denne holdningen. Det er nettopp denne som har lagt grunnlaget for de tilstandene som nå råder i bransjen, slår han fast.

-Hvilke tilstander tenker du spesifikt på?

-Det faktum at en rekke selskaper allerede har etablert firmaer i lavkostland i øst, og således – gjennom disse – kan konkurrere ut de av oss som forsøker å drive på det vi i denne sammenhengen kanskje kan kalle den «gamle» måten: Ved å satse på rekrutteringen til bransjen, betale folk anstendige lønninger og ikke minst bygger varige og stabile arbeidsplasser. Det vi i stedet har fått, er en rasering av malerfaget, et prispress som resulterer i et lønnspress, som altså skaper lavere lønninger enn det som ellers ville ha vært tilfelle. Vi har jo sett timelønninger helt ned til uakseptable størrelser i slike selskaper, og svært mange ligger under 70 kroner timen.

-Og dette får ringvirkninger?

-Ja, det er det jo klart at det gjør! Malerfaget har gjennom det jeg nevner over her blitt et lavtlønnsyrke, med de utfordringene det betyr for rekrutteringen: Det er jo ikke mange som søker seg til et yrke der de på forhånd VET at de kommer til å få dårlig betalt.

Det må handles!

-Det må handles, og det må handles raskt, om ikke hele bransjen skal dø ut. Spørsmålet jeg tar opp på landsmøtet, er om det ikke allerede er for sent. Jeg håper jo så klart ikke det, men det skal bli spennende å se hvilke reaksjoner vi kommer til å få. Ikke bare i salen, men også blant dem som gjøres kjent med denne utviklingen, og som sitter i posisjoner som gjør at de kan gjøre noe med det. Jeg er som sagt betinget optimist, men det er ingen tid å miste. Vi må handle – og det med en eneste gang, oppfordrer MLF-formannen.

Powered by Labrador CMS