Svennebrev på jobb blir en bra mulighet

-Jeg er sikker på at ordningen med å kunne ta svennebrev mens man står i full jobb blir en bra mulighet for mange til å få dokumentert sin kunnskap, men også å lære mer. Når man får et fast opplegg for læring, blir det enklere å få det til i praksis.

Publisert

Birger Knutsen, som er faglig leder for Malermesternes Opplæringskontor i Oslo og Akershus er positive til ordningen, som nå er trådt i kraft. Det var regjeringen som før sommeren 2018 la fram forslag om den nye ordningen, som fikk full støtte i Stortinget.

Svennebrev

Før sommeren 2018 ga Stortinget nemlig sin fulle støtte til regjeringens forslag om å innføre ny modell for å ta fag- og svennebrev mens man står i jobb. Nå er forskriften fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

-Norge trenger flere fagarbeidere, og nå vil det bli enklere for ufaglærte å formalisere kompetansen de har. Jeg håper mange vil benytte seg av ordningen og tar fag- og svennebrev, sier kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanner i en kommentar til fastsettelsen. Fram til nå har som kjent kravet vært at man enten må ha fullført læretiden som lærling eller ha minimum fem års heltidspraksis i faget for å melde seg opp til fagprøven, om det er dette man vil ta. Nå får endelig flere muligheten til å ta fagbrev på jobb.

-Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger på forslaget når jeg har besøkt bedrifter og snakket med arbeidstakere. Målet er selvsagt at flere voksne skal ta fagbrevet samtidig som de kan beholde lønnet arbeid og får opplæring i arbeidstiden. Men kravene til fagbrev er det samme for disse kandidatene som andre, sier Sanner. Han trekker blant annet frem de mange ufaglærte i helse- og omsorgssektoren som nå kan få muligheten til å opparbeide seg formell kompetanse.Med den nye ordningen kreves det nå kun et års heltidspraksis i faget før man kan søke om å inngå kontrakt om fagbrev/svennebrev på jobb. Kandidaten får opplæring og veiledning i praksisperioden på vsnlig måte, og varigheten vil avhenge av det enkelte fag og kandidatens realkompetanse. På den måten sikrer man at en kortere praksisperiode ikke går på bekostning av sluttkompetansen til kandidaten, samtidig som man tilrettelegger for fleksible løsninger.

Full støtte

-Det er ingen tvil om at vi i malerbransjen trenger en sterkere og bredere rekruttering, og dette ser i alle fall jeg som en ekstra mulighet til å fange opp dem som kanskje jobber innenfor faget per i dag, og kanskje til og med ar gjort det en stund, men som ikke har tilstrekkelig kunnskap – eller udokumentert kunnskap – til å kunne gå inn i et løp for et svennebrev. Med dette grepet har regjering og storting bidratt til at flere kan oppnå svennebrev om de vil, og det er avgjort positivt. Det vil styrke rekrutteringen til faget, tror Knutsen.

-Kommer dette til å erstatte nedleggelsen av malerlinjen i Oslo?

-Overhode ikke! Dette er snakk om en hel annen gruppe mennesker, som nå får et ekstra – og annerledes tilbud enn tidligere. Det blir en enda bedre måte å lede folk inn i en mer organisert hverdag på. Malerlinjen i Oslo kjemper vi fortsatt for å få gjenopprettet, og det kommer vi til å fortsette med. Men det er ikke til hinder for at vi kan se det positive i andre måter å rekruttere til faget på – og dette at man skaffer seg dokumentert kunnskap. Det hører med til historien at det settes krav om å kunne beherske norsk skriftlig og muntlig for å kunne gå inn i ordningen. For å kunne gå opp til svenneprøve må man ha bestått yrkesteori-eksamen i løpet av perioden, og selve svenneprøven foregår jo også på norsk.

Jeg tror forresten at bedriftene også kommer til å se det positive i dette, og jeg er enig med kunnskapsministeren i at tilbakemeldingen fra vår bransje så langt har vært positiv. Det er viktig å gripe tak i alle som ønsker å bli maler, og som kjenner at de vil satse videre på malerfaget, understreker Knutsen.

Powered by Labrador CMS