Tilbake til de helt grunnleggende verdiene

-Du kan godt si at vi ønsker oss tilbake til de tider arbeidernes rettigheter og krav til rettigheter sto sentralt på dagsorden. Disse spørsmålene som ble diskutert i brakka, på kontoret og i forbund, ja til og med i regjeringen. Selv om de sikkert hadde sine sider, så var det en helt annen orden på veldig mye litt tilbake i tid. Kanskje særlig i byggebransjen. I dag er det til tider nesten kaos.

Publisert

Malermester Svein Morten Sørensen er leder for Arktisk malermesterlaug, og har nylig tatt initiativet til fellesmøter med Troms murmesterforening, for å ta opp kampen for de små fagenes fremtidige eksistens. For situasjonen er alvorlig, mener han. Lauget i nord har liten aktivitet, og en mener at en samkjøring av møter med murerne kan ha en positiv effekt, når det gjelder aktivitet og tilhørighet blant medlemmene.

-Om vi ikke foretar oss noe dør lauget ut. Lauget har fortsatt tro på at MLF er organisasjonen som skal fronte malermestrenes saker gjennom BNL, og videre mot de styrende organer. Laugene er i så måte viktige for å nå ut i landet.

Verdiene

-Men er det i grunnen mulig å skru tiden tilbake? Blir ikke det veldig bakstreversk?

-Det er slett ikke alle nye påfunn som er like positive. Og det vi har sett etter at Schengen-avtalen begynte å tre i kraft, er at vi har fått til dels lovløse tilstander innenfor vår bransje. Dette er ikke nødvendigvis bare utlendingenes skyld. Snarere tvert imot, vil jeg nesten si. Likevel er det et faktum at vi nå har en situasjon som er uholdbar for svært mange av oss, og som vi må finne en vei ut av. Jeg skal gjerne være med på å diskutere massevis av forskjellige veier ut av dette, men det er i alle fall en ting som er bra sikkert: Slik det er nå kan det ikke fortsette. Han er engasjert, ja nesten elektrisk i sin argumentasjon:

-Det er omtrent ikke mulig å skaffe lærlinger til de små fagene. Det skyldes en ganske stor bukett med forskjellige faktorer som virker i samme retning: Fordi vi har sett en bransje stadig mer infisert av sosial dumping og alt det medfører, blir prisene i markedet veldig presset. Både offentlige og private byggherrer, store entreprenører og andre har vært litt tankeløse, vil jeg si. I sin iver etter å skape billigst mulige løsninger for seg selv og sine kunder eller brukere, har de vært med på en negativ utviklingstrend som nå er kommet så langt at man nesten ikke kan holde det ut lenger. Dette vil nødvendigvis måtte gå ut over de firmaene i bransjen som ønsker å drive seriøst. Vi ser at de rettigheter arbeidstakerne gjennom generasjoner har streiket og sloss for, ikke alltid har vært urimelige. Svært mye av dette er i dag implementert i blant annet arbeidsmiljøloven. Våre egne forfedres kamp for rimelige arbeidsforhold og fornuftig lønn er i ferd med å bli satt til side. Nettopp dette er med på å lage et urettferdig konkurransegrunnlag ved prissetting av anbud. De som har arbeidstakere som av en eller annen grunn ikke krever sin rett, kan enkelt prise seg til oppdragene.

Det koster penger å følge «gulboka» til fellesforbundet, men om alle gjorde det som et minimum ville nok mye blitt mer rettferdig. Ungdommen ville nok også fått et annet inntrykk av yrket enn det mange kan få med å se på enkelte håndverkere i dag. Vi ser varebilen stoppe utenfor kiosken, og ut kryr det 6-7 mann fra varerommet. Disse har faktisk krav på å sitte i et trygt sete med sikkerhetsbelte. Men det koster, samme som at det koster å leie inn ei arbeidsbrakke, betale overtid og alt det andre som faktisk står skrevet i loven. Ja, tilbake til den tiden arbeidstakerne krevde sine rettigheter.

Mange feil

-Hva er årsaken til at dette har fått utviklet seg?

-Det er sammensatt, men blant annet vil jeg peke på at som arbeidsgivere har vi kanskje vært for opptatte av å holde på pengebingen, ja så opptatt av å beskytte oss selv, at vi ikke har sett hvilken kløkt og utholdenhet arbeidstakerne har hatt i sin kamp opp gjennom tidene. Kanskje er det nettopp arbeidstakerne og Fellesforbundet som kan være livredderen for de små fagene med de små mesterbedriftene, gjennom å kreve sin rett som igjen gir likere grunnlag for prissetting. I tillegg er det jo trist å se at flere og flere synes det er greit å berike seg selv over andre, ved å ikke tilkjennegi de ansattes rettigheter. Det er et stikk til oss selv. Og et lite stikk i siden bør vel også folket i sin helhet få som synes det er så greit å handle svart. Men det får vi ta en annen gang, sier Sørensen.

Powered by Labrador CMS