Folkemøte uten sidestykke vedtok URO-patrulje

-Det ble en heidundrende suksess! Vel 70 personer var påmeldt, men det skulle vise seg at langt flere dukket opp, så vi var nok 80-90 personer til stede. Det ble sagt at det aldri har vært samlet så mye folk i byggebransjen i Tromsø før. Og møtet vedtok enstemmig å starte en URO-patrulje i byen.

Publisert

Murmester Ottar Gohli har stått i spissen for arbeidet med å stable på beina støtte for en URO-patrulje i Tromsø etter modell fra den som har virket noen år i Trondheimsdistriktet. Og tirsdag 5. desember skjedde det: På det som utviklet seg til å bli det reneste folkemøtet var det ingen kritiske røster overhodet, og i januar regner Gohli med at finansieringen er på plass.

Stinn brakke

-Det var med andre ord fullt hus?

-Ja, det var virkelig moro å se så ange folk fra byggebransjen, offentlig sektor, politikere og myndigheter samlet på ett brett. Det skjer ikke ofte. Faktisk var det dem som mente at det aldri har vært samlet så mange i bryggebransjen i Tromsø noen gang, når man ser bort fra landsmøter og slike ting. Til og med statsadvokat Lars Fause var til stede.

-Vi fikk god lokal mediadekning, og det er jo også en viktig del av en så historisk begivenhet, understreker Gohli. Møtet var delt opp i en foredrags-del på halvannen time, og så en halvtime med spørsmål og svar. Men Gohli ville mer: Da han skulle avrunde, sa han blant annet:

-Det er jo vanlig når så mange folk samles, at man gjør en avstemning! Kan de som er imot å starte en URO-patrulje her i Tromsø vise det ved stemmetegn? Det var ingen. Så dermed var Uro-patruljen et faktum.

-Hva skjer nå?

Finansiering

-Nå må vi ha på plass finansieringen, og det regner jeg med vi kommer til å ha allerede i januar. På møtet var det nemlig tre bedrifter som sa at de kunne stille med inntil 250.000,- kroner, om det skulle trenges. Men samtidig ønsket man seg naturlig nok en mest mulig rettferdig fordeling, ved at man får en bredest mulig finansiering av tiltaket. Det ser det også ut til å bli i følge Gohli, for da NHO`s Kristian Kramer, som hadde ledet møtet klubbet en avslutning, var det klart at alle laugene i byen samt Fellesforbundet skulle ha «møter på kammerset» for å se hvor mye man kan bidra med. Dette vil i så fall bli noenlunde den samme finansieringsmodell som man har sett i Trondheim. Så dermed bør det ligge an til at man er ganske kjapt i gang.

Styringsgruppe

-Hva blir det første som skjer rent konkret?

-I likhet med Trondheim legger vi opp til en modell med en styringsgruppe fra de som deltar med finansieringen, slik at samarbeidet blir så tett som mulig. Samtidig med finansieringen, blir det derfor gjort en jobb for å finne folk som skal sitte i styringsgruppen, slik at vi kan bli operative raskest mulig. Dette blir virkelig spennende, sier en oppglødd Ottar Gohli.

Powered by Labrador CMS