Malorama i pluss

Malorama konsernet fikk et driftsresultat (EBITDA) på 87,9 MNOK i 2016, opp fra 77,7 MNOK i 2015. Resultat før skatt ble på 71,0 MNOK som er 9,4 MNOK bedre enn 2015. Konsernets driftsinntekter ble på 1 703 MNOK, som er på samme nivå som fjorår.

Publisert

-Et kontinuerlig fokus på driftsforbedringer, margin- og produktivitetsutvikling har resultert i bedre inntjening» sier konsernsjef Nils Sund til Maleren. og han legger til: Vi ser at proffsegmentet vokser, mens privatmarkedet har en flat utvikling. Han viser til at det er summen av den innsatsen som gjøres på flere områder i konsernet som bidrar til det positive resultatet.

Mal Proff

Mal Proff hadde en svært positiv salgsutvikling i 2016. Farveringen fortsetter sin positive utvikling i byggevaresegmentet. Fargerike har en flat utvikling, mens øvrige faghandel viser en nedgang i omsetning.

Konsernet har en egenkapital på 58.7 % pr. 31.12.16.

Maloramas driftsmodell gir en god egenkapitalavkastning og avkastning på anvendt kapital, på henholdsvis 21,8 % og 21,6 %. Selskapet har en eiervennlig utbyttepolitikk med solid og økende direkteavkastning. Resultat pr, aksje endte på NOK1,81. Utbytte for 2016 er foreslått til 45 øre / aksje.

Powered by Labrador CMS