Malere må «gå kjøkkeninngangen» i Haugesund?

Flere har reagert på at det i en utlysning på Doffin fra Haugesund kommune er lagt inn en betingelse som framstår som litt spesiell: Arbeidet med legging av 2500 m2 gulvbelegg skal skje på natt- eller helg, slik at det ikke forstyrrer andre arbeider. Det har vakt harme hos malere i Rogaland.

Publisert

Maleren vil følge opp slike saker framover, dersom vi får tips om dem. Det bør bli slutt på at byggeprosjekter salderes med malerne! Vi har derfor tatt opp saken med Haugesund kommune, og stilt spørsmål for å oppklare om det er ubetenksomhet, en ren nedvurdering av malerfaget eller andre årsaker som ligger bak den famøse formuleringen. Haugesund kommune svarer via sin assisterende bygg, bolig og eiendomssjef Karl Eileraas. Han svarer innledningsvis slik:

Bygningene

-Bygningene i Haugesund kommune er en funksjon av virksomheten(e) som pågår der, i dette tilfellet eldreomsorg. I Haugesund kommune har det i det siste året vært et stort fokus på at mange av de eldre og pleietrengende blir plassert på dobbeltrom. Dette skyldes delvis oppussingen av Vardafjell omsorgssenter. Jeg ble derfor bedt om å ha en stram fremdrift i prosjektet.

Normalt så utarbeider vi en fremdriftsplan, der vi legger inn påske-, jule- og sommer-ferie. Det er ikke gjort i dette prosjektet, nettopp for å kunne avhjelpe behovet for enkeltrom raskere.

Prosjektavdelingen er ikke tilhenger av for stram fremdrift i våre prosjekter, men i dette tilfellet går hensynet til pasientene foran prosjektavdelingens ønsker, så vi legger opp til en stram fremdrift, men selvsagt innenfor lov og forskrift.

Andre fag?

-Hvor sannsynlig er det at andre fag vil kunne utsettes for lignende krav fra Haugesund kommune i fremtiden? Himlinger og bygging av dette vil jo ha lignende problemstillinger knyttet til gjennomføring.

-Vanskelig å svare på, men det er helt klart at vi strekker oss langt for å tilfredsstille brukerne av våre bygg. Men vi har flere prosjekter som pågår nå og vi har ikke stillet slike krav der. Vi har normal fremdrift med ferier inne i planen osv. Så vi håper selvfølgelig å unngå lignende. "Alle er i veien for alle" i alle byggeprosjekt, skriver eiendomssjefen blant annet i sitt tilsvar. Men det er altså bare malerne som må finne seg i å skulle jobbe på natt- og helg for å få jobben gjort. Les mer i førstkommende utgave av Maleren.

Powered by Labrador CMS