Kan ikke tvinge folk til å bli malere

-Tja, hva skal man si. Jeg har ikke hørt om kravet fra Statsbygg, og jeg arbeider i Oslo, så jeg kjenner ikke til detaljene heller. Men generelt vil jeg si at vi jo ikke kan tvinge folk til å bli malere. Det er vanskelig å få tak i fagfolk i Norge, og grunnen tror jeg er manglende yrkesstolthet, rett og slett.

Publisert

Daglig leder Per Erik Edvardsson i Edvardsson entreprenør er mildt oppgitt over de kravene Maleren forteller ham om at Statsbygg nå innskjerper. Han understreker at han ikke engang har hørt om dem, og stiller seg lett hoderystende til det hele:

Merkelig

-Jeg synes det er et litt merkelig krav, og litt fjernt fra virkeligheten. Her i Oslo har vi for eksempel en situasjon der kun en håndfull malersvenner fikk sine svennebrev i fjorog skolen er lagt ned, fordi man ikke har søkere. Hvordan skal man da skaffe lærlinger til bransjen? Det er ikke slik at vi kan tvinge folk til å ønske å bli malere heller, sier han litt oppgitt.

-Hva tror du grunnen til den manglende interessen for maleryrket er?

-Tja, den som visste det. Men ungdom synes å være mer interessert i akademiske yrker, og ingeniør- og masterutdannelser står høyt i kurs. Svennebrev og mesterbrev har langt fra den samme status, slik jeg opplever det. Hvorfor er det så slik? Vel, jeg kan ikke skjønne annet enn at den yrkesstoltheten jeg kjenner fra Sverige og andre land, mer eller mindre er – om ikke fraværende – så sterkt fallende i Norge. Det er i ferd med å bli så få nordmenn på byggeplassene at man ikke kan kommunisere, og det synes jeg er trist.

-Men er det ikke da enda viktigere å stille krav – slik Statsbygg nå gjør?

-Krav kan man alltid stille – men hva er virkeligheten? Jo, at nordmenn ikke vil bli malere, og hva gjør man da i neste trinn? Malerjobbene skal jo gjøres, og vi risikerer en fastlåst situasjon, tror Edvardsson. Han viser til at dette er et langt større problem i Norge enn i vårt naboland Sverige, der Sandå, som er inne på eiersiden i Edvardsson Entreprenør, har om lag 10% lærlinger.

-Det synes jeg er bra, men her i Norge har dette vist seg umulig, og spesielt når det gjelder maleryrket. Hos oss står dørene åpne for dem som ønsker å bli lærlinger, erklærer han.

En lærling

-Har dere noen lærlinger per i dag?

-Hm. Jeg er usikker på om han er registrert enda, men jeg vet at vi skal ha en lærling i Trondheim, som akkurat nå har startet som lærling. Så litt lysning er det jo.

-Hva skal dere gjøre for å skaffe flere lærlinger?

-Du, hadde jeg visst hvordan man kunne gjøre det, hadde jeg iverksatt det umiddelbart. Og vi har da også forsøkt å få tak i lærlinger. Men når det ikke lar seg gjøre, kan vi jo ikke trylle heller. Vi er nødt til å forholde oss til virkeligheten, og til de oppdragene som skal utføres.

-Tror du at Statsbygg's nye innskjerping av kravene vil føre til at dere tar inn lærlinger i Nordland?

-Jeg har som sagt ikke sett kravet, men vi skal såklart se på det. Når det er sagt, tror jeg ikke det blir noe enklere for oss eller andre for den saks skyld, å rekruttere lærlinger på bakgrunn av de kravene som Statsbygg etter ditt sigende kommer med nå. Faktum er fortsatt at det er nær sagt umulig å skaffe norske malere eller lærlinger, og når myndighetene må gå til det skritt å legge ned malerlinjer – i hovedstaden, så synes jeg det sier sitt om hvilken situasjon vi er oppe i. Fornyede og innskjerpede krav vil ikke avhjelpe situasjonen – den vil bare bli vanskeligere. Ikke tror jeg det hjelper på yrkesstoltheten heller. Først når den er tilbake, vil vi eventuelt komme i en situasjon der vi kan få tak i lærlinger. Men for oss som følger utviklingen på kroppen hver dag, ser det vel heller ut til at utviklingen går i den motsatte retningen, sier Edvardsson til Maleren.

Powered by Labrador CMS