MLF lanserer eget utdanningsakademi

-Ja, det er riktig at vi nå lanserer vårt eget akademi. Det gjør vi fordi vi mener det finnes et stort behov for etterutdanning blant medlemmene. Når det er sagt, skal vi ikke påstå at vi har funnet det helt optimale tilbudet allerede fra begynnelsen.

Publisert

Kari S. Wilsgård er MLF's ansvarlige for utvikling og gjennomføring av akademiet, og er veldig spent på hvordan det vil bli mottatt. Hun ser for seg at man kanskje trenger å prøve seg litt fram, men legger til at det tilbudet som kommer nå, selvsagt ikke er tatt helt ut av tomme luften:

Innspill

-Vi bygger dette på innspill og erfaring, og selv om både jeg og resten av administrasjonen ikke har veldig lang fartstid akkurat i MLF, har vi jo hver for oss og sammen en erfaring som er trygg å bygge på når vi nå altså lanserer MLF akademiet.

-Er ikke «akademiet» et litt pretensiøst navn?

-Navnet er valgt av medlemmene selv. Vi synes det var viktig at medlemmene fikk et tidlig eierskap, og testet ut ulike navn og holdt en avstemming. MLF Akademiet var det navnet som fikk flest stemmer, så det er vel et signal om at medlemsbedriftene tar kompetanse på alvor, tenker jeg, sier Kari med et smil.

Når det gjelder hvilken regularitet tilbudet skal ha, kommer vi til å teste litt – og tilby så mange kurs som det viser seg å være grunnlag for, forklarer hun. Målet er å utvikle bransjens kompetanse, samt å gjøre hverdagen litt enklere. Så er vi som sagt ydmyke overfor innspill, og det vil vi gjerne ha.

Utdanningsakademi

Kurstilbudet fra MLF bygger på fire søyler: Fargelære, Kontrakter og NS 3420 samt styring og ledelse. Når det gjelder fargelære skjer dette i samarbeide med NCS fargesenter, og dette kurset er rettet mot alle i bransjen. Fra lærlinger til mestere. Det vil bli lagt til rette for kurs innen fargelære, eksteriørfarger og det samme for interiør.

Kurset som har fått navnet Kontrakt NS er et generelt kurs om dette temaet: Det vil bli gjennomgått hvilke ansvar, forpliktelser og rettigheter malerentreprenøren har ved kontraktsforhold i profesjonelle entrepriser. Det vil også bli lagt opp til gjennomganger og tolkninger av ansvarsforhold i entrepriser med privatpersoner som oppdragsgiver. Kurset inneholder lover, regler og bestemmelser sett i sammenheng med utførelse- og beskrivelsestandarden NS 3420-T.

Det neste kurset har fått navn i samsvar med standarden, nemlig NS 3420. Og NS 3420-T er som kjent maler- tapet og beleggfagets standard for beskrivelse og utførelse. Men hvor godt kjenner du som utøver av dette yrket denne standarden i detalj? Vet du at du følger den til punkt og prikke? Dette kurset kan oppdatere deg på detaljene i standarden, og tar for seg kontraktsforhold og juridiske sider ved standarden. Greit å ha for den som jobber etter standarden til daglig?

-Dette kurset egner seg for daglige ledere, prosjektledere og andre med byggeplassansvar, prosjekteringsansvar og kvalitetssikringsansvar i Malerentreprenørbedrifter, og inneholder som nevnt juridiske forhold og konsekvenser basert på tidligere rettsavgjørelser, sier Wilsgård.

Kampanjetilbud

Samtidig med tilbudet om kurs kommer også MLF med et kampanjetilbud, nemlig NCS sin fargemåler til ekstra gunstige priser. Denne kan du bruke til å måle farger, ta bilder, skrive notater, lagre fargepaletter og sende dette via email på din mobiltelefon. Colourpin-app'en er gratis og kobles til din mobiltelefon via bluetooth. Colourpin oppgir nærmeste standardiserte NCS-kode, oversettelse/konvertering til RBG, CMYK + lyshetstall og refleksjonsoperator for utregning av luminasjonskontrast.

Powered by Labrador CMS