Vedlikehold ivaretar verdier

Vedlikehold av fasader ivaretar verdier, sikkerhet og estetikk.

Publisert

«De bønder som som sogner til kirken skal tjærebre kirken hvert tredje år om vinteren» sa Magnus Lagabøte i 1276.

Essensen

Dette definerer  hvem som har ansvaret, hvor ofte vedlikeholdet skal gjøres og med hvilke materialer. Dette er essensen i å ta vare på bygningene over tid.

Det skriver Svein Bjørberg i Maleren nummer 5. Han er rådgiver i Multiconsult og professor II ved NTNU, regnes som en av landets fremste eksperter innen bygningsforvaltning, og lager også «Rikets Tilstand»-rapportene for Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Bilag om fasade

Med den ferske utgaven av Maleren følger det også et eget bilag om fasade som ikke bare handler om maling, men også om for eksempel grønne tak, solceller, mur, stål, klima – og duepigger.

Powered by Labrador CMS