Stadig flere malere vil bli mestere

Vi ser en trend, der stadig flere malere ønsker å bli mestere. Det ser faktisk ganske så bra ut for malerne på dette feltet. Tiltaket vårt startet i 2016, så dagens kull er nummer 6, og flere kommer.

Publisert

Fagansvarlig Atle Engholm tar gjestfritt imot i undervisningslokalene på Majorstuen i Oslo en lørdag formiddag i mars, og legger ikke skjul på at han er fornøyd med oppslutningen fra malerhold. Likevel er det ikke nødvendig at alle som ønsker seg et mesterbrev har anledning til å legge turen til Oslo, kan følge undervisningen via internett.

Begynnelsen

-Vi er inne i begynnelsen på løpet for disse karene. Bakgrunnen for at dette ble startet opp, var jo at man riktig nok hadde et tilbud om mesterutdannelse gjennom andre tilbydere, men 12 byggfag følte at de hadde lite til felles med mange andre fag, og ville derfor etablere et eget tilbud. Dette hadde vi altså på plass i 2016, og det har blitt temmelig populært etterhvert.

-Det er vel likevel en ganske dyr utdannelse?

-Jeg har ikke inntrykk av at de 54.000 kronene som denne utdannelsen koster, virker avskrekkende på personer og bedrifter. Husk at utdannelsen gir en betydelig ekstra kompetanse som mange synes det er viktig å ta med seg.

-Hvordan fikk dere etablert dette tilbudet?

-For å kunne skape et tilbud om mesterutdanning, kreves det en godkjenning av mesterbrevnemda. Vi skal hele tiden sende inn vårt opplegg for kvalitetsgjennomgang for å sikre at vi leverer en utdannelse som er «up to date».

-Hender det at noen stryker?

-Vel, det hender riktig nok innimellom, og det bør det vel gjøre, hadde jeg nær sagt. Det skal koste litt å tilegne seg nok kunnskap til å kunne kalle seg mester i sitt fag, og vi har da også eksamener etter hvert semester. Vi har nemlig avgrensede emner i hvert semester, slik at studentene kan fokusere på det vi skal igjennom til enhver tid.

Internett

-Dere har også et tilbud til dem som av forskjellige grunner kan ha problemer med å møte opp rent fysisk?

-Ja, det er en svært viktig del av vårt opplegg. For det første streamer vi en video fra kurset, slik at folk som ikke har anledning til å være med oss i kurslokalene kan følge oss via nettet. Da kan de likevel delta i undervisningen på lik linje med de andre. Men i tillegg korter vi også ned den samlede videoen – ved at vi fjerner pauser og lignende. Dermed kan også dem som er forhindret fra å benke seg foran datamaskinen sin disse dagene, få med seg undervisningen på et tidspunkt som passer dem bedre. Som kjent har jo byggetiden blitt drastisk kortere, og mange kan få krav på arbeidsplassen som gjør at de ikke så lett kan følge opp hele tiden.

-Hva skjer dersom de får alvorlige problemer med å gjennomføre?

-Dersom det dukker opp uforutsette hendelser som gjør at man får vanskeligheter, er det også mulig å ta seg en pause, og følge opp med seinere klasser når situasjonen for den enkelte endrer seg til det bedre, sier han ettertenksomt.

Mestere

-Hva består kurset av?

-Det er delt opp i 3 semestere, og starter med Faglig ledelse, deretter Faglig fordypelse og til sist Bedriftsledelse. Som sagt er det en avsluttende eksamen i alle semestrene, etter at det er deleksamener underveis, så vi ser jo at folk er ganske så gost skodd for utvidede oppgaver når de har gått gjennom dette løpet, slår han fast.

-Kan man også levere eksamen digitalt?

-Ja, innleveringene skal gjøres digitalt, spesielt de såkalte case-oppgavene. Disse må leveres etter hver samling for å få bli med videre. Så har vi også eksamen der kotrollsystemet er en del tettere, slik at vi sikrer oss at det faktisk er studenten som har levert oppgavene.

-Er det noen som forsøker å jukse?

-Så vidt jeg husker, har vi hatt bare ett tilfelle, og han ble ettertrykkelig avslørt. Det var da også ganske så tydelig. Men jeg tror at de aller fleste melder seg på denne utdannelsen fordi de er interessert og dedikerte, derfor tror jeg ikke sjansen for at noen skal prøve seg med juks, er særlig stor.

-Hva er gjennomsnittsalderen på dem som tar masterbrevutdanning akkurat nå?

-Jeg vil si at gjennomsnittet her hos oss ligger på om lag 30 år. Det vi ser, er at vi får en viss synkende tendens når det gjelder alder, og jeg tror at det skyldes vår omfattende satsing på bruk av teknologi. De yngre er langt mer digitale, og det har vi forsøkt å følge opp.

-Og malerne henger med?

-Avgjort! Jeg synes det er veldig trivelig at malerne er i siget for å bli mestere. Håper at mange som leser om dette, også velger å melde seg på. Det er behov for mange nye mestere i malerfaget, sier han.

Powered by Labrador CMS