Det finnes INGEN snarvei til mesterbrevet

-La det være helt klart: Det finnes ingen snarvei til mesterbrevet. Ingen må tro at de kan bruke konsulenter for å få et lettvint mesterbrev, sier daglig leder i Mesterbrevnemda, Johanne Wulfsberg-Gamre.

Publisert

Mesterbrevnemnda er gjort kjent med at en aktør i konsulentbransjen tilbyr folk i byggenæringen hjelp til søknad om mesterbrev. Det vil si søknad om mesterbrev på bakgrunn av en realkompetansevurdering. Det er ikke ulovlig å yte bistand i forbindelse med en søknadsprosess, men dette er en tjeneste det ikke er grunnlag for, slår hun fast..

Individuell behandling

-Det er svært få kandidater som er kvalifisert til å søke om mesterbrev med bakgrunn i en realkompetansevurdering. Hver søknad krever helt individuell behandling og personlig kontakt, og etter veiledning velger mange å starte på mesterutdanningen. Den tekniske kvaliteten på søknaden/dokumentasjonen har derfor ingen betydning, sier Wulfsberg-Gamre, som understreker at det kun er et fåtall som får innvilget mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse.

No quick fix

Tilbudet fra den aktuelle aktøren som fremsettes kan gi inntrykk av at det gis en garanti for, eller letter prosessen med å få innvilget mesterbrev, ved å la aktøren ta seg av søknadsprosessen. Mesterbrevnemnda har vært i kontakt med den aktuelle aktøren, og forklart dem at det de tilbyr ikke har noe for seg.

Intet samarbeide

I tilbudet fra den aktuelle aktøren som sendes til folk i byggenæringen, kan bruken av mestermerket sammen med informasjonen som sendes, antyde at Mesterbrevnemnda har et samarbeide med firmaet.

-Det har vi ikke, understreker Wulfsberg-Gamre.

Ufullstendig og uriktig

Wulfsberg-Gamre påpeker at informasjonen som sendes ut er ufullstendig og ikke riktig. Dette kan gi mottagerne et feil bilde hva gjelder krav.

-Hovedveien til mesterbrevet er gjennom mesterutdanningen, avslutter hun.

Kontaktpersoner:

Johanne Wulfsberg-Gamre, daglig leder, mob.: 922 87 494

Roger Nyborg, informasjonsansvarlig, mob.: 915 66 288

Powered by Labrador CMS