Rogaland i fokus i Maleren

I siste utgave av Maleren, som nå er ute hos abonnentene, er det fokus på Rogaland. Vi har besøkt både lauget, bedrifter, snakket med en lærling og i tillegg tatt opp en sak om Haugesund kommune og deres syn på malere som bransjen var opptatt av lokalt.

Publisert

Dette representerer en nyskapning i bladet Maleren, der vi har fokus på forskjellige laug landet rundt i hvert nummer. Siden bladet kommer ut 10 ganger i året, vil noen av laugene bli slått sammen når det gjelder dekning. I løpet av året skal imidlertid alle laugene besøkes.

Neste nummer er det for eksempel Møre og Romsdal samt Sogn og Fjordane som står på reiseplanen. Men denne gangen hadde vi altså fokus på Rogalandslauget, og de kunne melde om en større optimisme og ikke minst pågangmot enn de hadde hatt på lenge:

Rogalandslauget

-Vi er optimistiske og spente, og vi har mange ideer og ønsker om det vi skal gjøre framover. Etter en tid der aktiviteten har vært noe laber, er vi nå virkelig «på hugget». Det skal være trivelig, interessant og givende å være laugsmedlem i Rogaland framover! Laugsleder Eivind Tore Langelandsvik i Rogaland er full av pågangsmot og iver for å lede det praktiske arbeidet i lauget, og nylig hadde det nyvalgte styret sitt første møte. Maleren satt «ringside» da møtet gikk av stabelen. Engasjerte styremedlemmer hadde mye på hjertet:

Lang agenda

-Dere har mye på agendaen, Langelandsvik?

-Ja, det er ganske så mange områder det ikke har skjedd noe på en stund, og vi har mange oppgaver foran oss. Da blir det en lang agenda på det første møtet. Men nettopp fordi vi har så engasjerte medlemmer av styret, ser jeg veldig positivt på det vi nå skal gå i gang med. Det er jo såklart mange oppgaver, og vi er nødt til å prioritere hva vi skal gjøre første og sist. Selv tenker jeg vel at hovedfokuset først må være rekrutteringen. Så det blir viktig for oss å delta på ungdomsskolene, og fortelle om det flotte yrket vårt til ungdom som står i ferd med å velge yrkesvei. Det er jo nettopp i den situasjon at vi skal kunne påvirke dem positivt, slår han fast.

Det var et styre med positive forventninger som var klare til innsats som møtte opp i stavanger denne tidlige vår-ettermiddagen. Les mer om dette i bladet Maleren, som nå altså er ute hos abonnentene.

Powered by Labrador CMS