Tydeligere standard for malerarbeid

– Den reviderte standarden for maler- og gulvbeleggsarbeid skal gjøre det enklere både for utførende og beskrivende å ivareta kvaliteten på ferdige flater, sier Stein Hesstvedt i Malermestrenes Landsforbund (MLF).

Publisert

MLF har ledet komitearbeidet med revisjon av NS 3420-T, sammen med Dag Hamre i Standard Norge. Komiteen har bestått av leverandører til bransjen innen maling, sparkel og gulvbelegg, utførende mesterbedrifter og gipsplateprodusenter.

NS 3420 er en standard med beskrivelsestekster for bygg- anleggsnæringen som inneholder krav til materialer og utførelse og utarbeides av bransjen.

Standarden kommer ut i sin helhet hvert år. I 2019 ble sju av delene revidert, deriblant, NS 3420-T, som omhandler maler- og beleggarbeider.

Sikrer minimumskvalitet

Ifølge Stein Hesstvedt, administrerende direktør i MLF, og Dag Hamre hos Standard Norge, som har utarbeidet standarden, tydeliggjør den siste revisjonen blant annet krav til ferdig behandlet overflate og gir bestiller et bedre grunnlag for å velge type overflatebehandling som er tilpasset den flaten som skal behandles.

– Standarden inneholder krav knyttet til utførelse slik at man sikrer en minimumskvalitet når standarden legges til grunn for arbeidene som ønskes utført, sier Hamre.

Misforståelser

For å hjelpe den som skal lage beskrivelse av overflatebehandlinger, er det laget en oversikt med anbefalte behandlinger med utgangspunkt i de tre estetiske klassene som benyttes i standarden. Ifølge Hamre er det noen som har misforstått denne oversikten, ettersom de tror den stiller krav som den utførende må etterkomme.

Standarden anbefaler for eksempel å legge estetisk klasse K3 til grunn for behandling av overflater i rom for varig opphold i boliger. Behandlingen omfatter helsparkling av alle overflater, og vil gi et godt resultat for store flater med mye lysinnfall.

– Det er mange som tror at det nå er krav om helsparkling som følge av endringene i standarden. Men det er valgfritt for den prosjekterende å velge estetisk klasse.

MINIMUMSKRAV: Det ligger faste minimumskrav i standarden som både utførende og beskrivende har nytte av, sier Dag Hamre hos Standard Norge, som har utarbeidet standarden. (Foto: Standard Norge)

Vær tydelige

I standarden listes det opp tre estetiske klasser – med tilhørende krav for hver klasse. Hamre råder malerne til å være tydelige på hva de priser dersom estetisk klasse ikke er spesifisert. For at den høyeste estetiske klassen for behandling på gipsplater skal oppfylles, kreves det også at alle plateskjøter har forsenkninger for skjøtsparklingen.

– Det er viktig at den som beskriver oppdraget spesifiserer hvilken estetisk klasse overflatebehandlingen skal oppfylle. Eller at den som gir pris, spesifiserer hva som er priset, slår han fast.

Standarden har blitt revidert en del ganger fra 2010.

– Utførelsesmetoder og produkter endrer seg, så vi prøver å oppdatere standardene i tråd med dette, sier Hamre.

Mer brukervennlig

– Hva har vært tanken bak revideringen av standarden, hva håper dere at den skal bety i praksis for bransjen?

– Det er å gjøre ting klarere, tydeligere og mer brukervennlig. For at det skal bli enkelt å be om pris og at kunden skal vite hva de får utført. Det ligger faste minimumskrav i standarden som både utførende og beskrivende har nytte av. Et poeng for Standard Norge er at vi skal ha bredt sammensatte komiteer når vi utarbeider standarder slik at alle parter blir godt ivaretatt, sier Hamre.

Nyttig også for boligkjøperne

Per Myhre, teknisk sjef i Akzo Nobel Coatings, kan bekrefte viktigheten av at bransjen har noe å gå etter.

– NS 3420-T er også bra for forbrukerne og boligkjøperne. Vi ser at de også er interessert i standarden, tidligere har det vært kun bransjen som har vært opptatt av den. Standarden er utformet både med tanke på de utøvende og de som kjøper tjenester.

– Jeg tror mye av hensikten med standarden er at den skal være forebyggende både ovenfor konflikter og uoverensstemmelser. Og det er en bra ting, understreker Myhre.

– Vil fungere som et krav

Ifølge Thomas Schwenke, daglig leder i Schwenke AS, er den største endringen i standarden anbefalingen av helsparkling av gips i P-rom (beboelsesrom i bolig).

Han er klar over at det er en anbefaling og ikke et krav, men mener likevel at den i praksis vil fungere som et krav.

– Fordi det er anbefalingen i standarden som legges til grunn i håndverksarbeid. Og avviker du fra standarden vil du få et dårligere resultat, og da har du et problem med en gang.

– Vi må informere utbyggerne om denne endringen, ettersom det vil medføre en større kostnad, sier han.

Komiteen

Komiteen som har revidert standarden har bestått av medlemmer fra følgende virksomheter:

Akzo Nobel Coatings AS, ByggmaASA, Christiania Malermesterforretning AS, Gerflor Scandinavia AS, Gyproc AS, Jotun AS, Kulturdepartementet, Maler- og byggtapetsermestrenes landsforbund, Mapei AS, Multiconsult ASA, NorgipsNorge AS, Polyflor Nordic, Rolf Simpson AS, Saint-Gobain Byggevarer AS, Schwenke & Sønn AS, StiftelsenSINTEF, Sverresborg Malerservice AS, Tarkett AS.

Powered by Labrador CMS