Holder på krav om norsk lønn

Utenlandske malere skal fremdeles få betalt det samme som norske malere.

Publisert

Tariffnemnda har forlenget forskriften om allmenngjøring av tariffavtalen for byggeplasser.

Samme minstelønn

Det vil i praksis si at lønns- og arbeidsvilkårene i tariffavtalen skal gjelde for alle – også for utenlandske arbeidstagere og uorganiserte norske arbeidstagere.

Det eneste som er endret, er at lønnssatsene er justert.

Tariffavtalen på byggeplassen har vært allmenngjort siden 2006.

Uenige om reise, kost og losji

Finansdepartementet konstaterer at det ser ut til at allmenngjøring demper lønnsnedgangen som ellers ville fulgt av den økte arbeidsinnvandringen. Samtidig har allmenngjøringen noen problematiske sider, blant annet at den kan øke kostnadsnivået i virksomhetene, skriver departementet i en høringsuttalelse.

LO og NHO er uenige om hvordan bestemmelsen om utgifter til reise, kost og losji skal tolkes, og Arbeidstilsynet mener at reglene ikke er tilpasset situasjonen i bransjen. Tariffnemnda vil ikke gå inn og si noe mer nøyaktig om hvordan tariffavtalen skal forstås på det punktet.

Powered by Labrador CMS