Høyre gjentar nei til rot-fradrag

– Rot-fradrag er ikke noen god idé, skriver Svein Flåtten i et svar til malermester Anna Furhoff Jensen.

Publisert

Flåtten er nestleder og Høyres fremste mann i Stortingets finanskomité. Han slutter seg til Jensens oppfordring i Sandefjords Blad om å la være å kjøpe svarte håndverkertjenester. Derimot avviser han rot-fradraget.

Viser til utredning

«Årsaken til at det er slik er følgende: H/FrP-regjeringen lovte i sin erklæring at en skulle utrede gevinster og eventuelle konsekvenser ved å innføre en ordning hvor forbrukerne kunne trekke fra en viss del (50.000 kroner) av kostnader knyttet til rehabilitering, oppussing eller tilbygg på egen bolig. En slik utredning er nå gjennomført, og det er lagt stor vekt på erfaringene fra Sverige, hvor de har en slik ordning.

Utredningen viser at økte skatteinntekter til Staten vil beløpe seg til ca. to milliarder kroner, men inntektstapet for Staten vil beløpe seg til ca. åtte milliarder i skattelettelser. Altså nær det dobbelte av alle skatte- og avgiftslettelser i 2015-budsjettet.», skriver Flåtten i Sandefjords blad.

Dyrere

– Kostnadene for det offentlige og dermed for oss alle viser seg altså å være mye høyere enn hva det har vært operert med i debatten om dette forslaget tidligere, skriver Flåtten, som også har besøkt Malermestrene Jensen og sagt det samme muntlig.

– Tiltak mot svart arbeid er viktig, men en må også måle ressursbruken opp mot hva som kan blir resultatet, skriver Høyre-politikeren.

Han er mer opptatt av å snu holdninger hos forbrukerne.

 

Powered by Labrador CMS