Stadig færre landbruksbygg

Antall bygninger i landet har passert 4,1 millioner. Men antallet landbruksbygg går ned.

Publisert

Bygningsmassen økte netto med nær 28 000 bygninger i 2015. Antall bygninger i landet har passert 4,1 millioner, melder Statistisk sentralbyrå.

Endringer skyldes nybygg, rivning, endret bygningsbruk og opprydding i registre. Drøyt 12 000 bygninger fikk endret bygningstype i 2015. Nesten 48 000 bygninger som var registrert per 1. januar 2016, fantes ikke et år tidligere.Omvendt var det nesten 20 000 bygninger registrert per 1. januar 2015 som ikke lenger eksisterte et år etter.

Færre landbruksbygg

Landbruksbygninger er den eneste større gruppen av bygninger som har hatt netto nedgang på landsbasis det siste året. Det er særlig antall hus for dyr/landbrukslager/silo og våningshus som har hatt nedgang. Det ble 1 510 færre landbruksbygninger i løpet av 2015.

Økning i antall garasjer, naust og båthus står for den største netto økningen med 12 866 flere bygninger. Netto økning i antall eneboliger, tomannsboliger og rekkehus med mer var henholdsvis 5 033, 2 485 og 2 751.

Powered by Labrador CMS