Nye tiltak mot sosial dumping

Arbeidsdepartementet vil kontrollere HMS-kortene raskere og stoppe muligheten til å begynne arbeid uten kort.

Publisert

Departementet sender foreslår å utvide adgangen til å kontrollere HMS-kortene i sanntid. Videre foreslås at det ikke lenger skal være adgang til å starte opp arbeidet uten HMS-kort.

Lettere å inndra kort

– Dette er endringer som byggebransjen er opptatt av. Forslagene er et ledd i oppfølging av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Dette er gode tiltak som vil effektivisere ordningene, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Forslaget innebærer at også private næringsdrivende som har HMS-ansvar i form av plikter etter arbeidsmiljøloven, skal kunne kontrollere om HMS-kortene er gyldige. Videre foreslår departementet å gi tilsynsmyndighetene bedre mulighet til å inndra ugyldige kort.

Personlister med fødselsnummer

Dessuten skal ikke arbeidet på byggeplassen kunne begynne før HMS-kortet er klart. Dermed blir det slutt på adgangen til å arbeide uten kort i søknadsperioden.

Høringsforslaget fra departementet vil også endre reglene om oversiktslister for personer som oppholder seg på byggeplassen. Listene skal føres elektronisk, med hele fødselsnummeret til dem som arbeider på byggeplassen.

 

Powered by Labrador CMS