Flere hundre tatt for juks

Millioner i skattekrav, over 100 som arbeidet uten å stå i listene og 14 arrestert for ulovlig opphold – det er beholdningen etter en storaksjon i Nord-Norge.

Publisert

411 virksomheter ble kontrollert i en storaksjon mot arbeidskriminalitet i de tre nordligste fylkene. Både politiet, Skatteetaten, Nav og Arbeidstilsynet aksjonerte.

Samarbeid er styrke

Avdelingsdirektør Stein Birger Ringseth i Skatt nord forklarer hvordan tverretatlig samarbeid er en styrke:

– Der vi finner brudd på én etats regelverk, finner vi ofte brudd på andre etaters bestemmelser. Når etatene samarbeider, kan vi med større kraft og presisjon slå ned på aktører som ikke viser vilje til å etterleve de spilleregler som gjelder, sier han.

14 arrestert

I løpet av aksjonen pågrep Politiets utlendingsenhet pågrepet 14 personer for ulovlig opphold og arbeid.

Skatteetaten og de lokale skatteoppkreverne hentet inn i overkant av 7,1 millioner i forfalt skatt og avgift etter å ha kontrollert 186 virksomheter.

Feil i hver tredje personalliste

73 av 202 kontrollerte hadde feil eller mangler i personallisteføringen. Det ble oppdaget 124 personer som ikke sto oppført i listene, men som likevel var i arbeid.

Arbeidstilsynet kontrollerte arbeidsavtaler, arbeidstid, lønn og sikkerhet. Svært mange arbeidsgivere overholdt ikke bestemmelsene om arbeidsavtaler med sine ansatte.

– Vi er svært skuffet over at arbeidsgiver ikke overholder regelverket, spesielt der det ansettes utenlandske arbeidere som ofte ikke har gode nok kunnskaper om sine rettigheter, sier John Arve Skarstad, tilsynsleder ved Arbeidstilsynets tilsynskontor i Tromsø.

Trygdesvindel

Nav Kontroll har så langt fem saker som skal utredes nærmere for trygdesvindel.

– Trygdesvindel kan skje i kombinasjon med annen kriminalitet i arbeidslivet. Når en virksomhet lovstridig forsøker å redusere utgiftene sine, fører dette til konkurransevridning. Samarbeid mellom offentlige etater er derfor viktig for å avdekke denne type kriminalitet, sier avdelingsdirektør Jannike Syse.

Powered by Labrador CMS