Svekker arbeidskrim-satsingen

– Det er uforståelig at regjeringen svekker kampen mot arbeidslivskriminalitet i stedet for å styrke den, mener BNL.

Publisert

Forslaget til statsbudsjett svekker Arbeidstilsynet og inneholder heller ingen signaler om økt satsing på kontroll og tilsyn, mener BNL-sjef Jon Sandnes.

– Ødeleggende

I budsjettforslaget står det at den virksomheten useriøse og kriminelle utøver, er ødeleggende både for de arbeidstagerne som rammes og de seriøse bedriftene.

– Arbeidslivskriminalitet er ikke bare ødeleggende for arbeidstagere og seriøse bedrifter, det er også en av de største truslene mot finansiering av velferdsstaten, sier Sandnes.

Tok enda flere

Noen dager før budsjettet ble lagt frem, gjennomførte politiet og Arbeidstilsynet kontroller i privatmarkedet i Rogaland.

– Her ble det avdekket flere ulovlige forhold. Samtidig vet vi at det de siste par årene er dokumentert omfattende lovbrudd blant useriøse i byggenæringen. Noe av begrunnelsen fra dem som driver ulovlig og useriøst, er at oppdagelsesrisikoen er liten. Nå vil altså regjeringen at oppdagelsesrisikoen skal bli mindre, sier Sandnes.

Vil ha flere sentre

Han mener at regjeringen må etablere sentre mot arbeidslivskriminalitet i alle politidistriktene.

– Dette har vært en suksess. Flere useriøse og kriminelle er avslørt og sendt ut av landet, sier han, og peker på at det er avslørt manglende skatte- og avgiftsinnbetalinger på åtte ganger det det koster å etablere sentrene.

Vedlikeholdsgap

Rådgivende Ingeniørers Forening, på sin side, kritiserer regjeringens forslag til statsbudsjett for ikke å redusere det enorme vedlikeholdsgapet på offentlige bygg.

– Årlig behov er cirka 14 milliarder om etterslepet skal kunne tas igjen i løpet av ti år, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen.

Det ekstra tilskuddet til helseforetakene for å forsere vedlikeholdet, er redusert med til en tredjedel siden i fjor.

– Samlet sett er dette et budsjett som ikke vil redusere vedlikeholdsgapet på helsebygg og andre offentlige bygg. Regjeringen sier at den gjør det, men tallene viser at den enda ikke tar vedlikeholdsgapet på alvor. Det er bekymringsverdig fordi våre felles verdier ligger i offentlige bygg som smuldrer bort, sier Hansteen.

Her er byggeprosjektene:

I budsjettet foreslår regjeringen disse nye byggeprosjektene:

–  65,4 millioner kroner til nytt fengselsbygg ved Indre Østfold fengsel, avdeling Eidsberg. Prosjektet er planlagt ferdig i 2017.

– 160 millioner kroner til Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Prosjektet er planlagt ferdig i 2017.

– 5 millioner kroner i startbevilgning til nytt sikringsmagasin for Nasjonalbiblioteket i Rana.

– 1458 millioner kroner til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Prosjektet er planlagt ferdig i 2019.

– 260 millioner kroner til å rehabilitere Norges idrettshøgskole. Prosjektet er planlagt ferdig i 2017.

– 1633 millioner kroner til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Campus Ås. Prosjektet er planlagt ferdig i 2019.

– 525 millioner kroner til sikker teknisk infrastruktur i regjeringskvartalet. Prosjektet er planlagt ferdig i 2018.

– 71,1 millioner kroner til nytt fengselsbygg ved Ullersmo fengsel. Prosjektet er planlagt ferdig i 2017.

– 137 millioner kroner til å rehabilitere Universitetsmuseet ved Universitetet i Bergen. Prosjektet er planlagt ferdig i 2019.

– 470 millioner kroner til bygg for medisin- og helsefag ved Universitetet i Tromsø. Prosjektet er planlagt ferdig i 2018.

– 50 millioner kroner i startbevilgning til nybygg for Norsk helsearkiv på Tynset og arkivmagasin for Arkivverket i Rana.

Powered by Labrador CMS