Nytt senter mot arbeidskrim

Det nye senteret mot arbeidslivskriminalitet i Trondheim er offisielt åpnet.

Publisert

Arbeidsminister Anniken Hauglie har åpnet det nye senteret der Arbeidstilsynet, Nav, politiet, Skatteetaten, Tolletaten og kemneren sitter sammen.

Mest ryddig og seriøst

– Dette vil styrke det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet i Trøndelagsregionen ytterligere og bli en spydspiss i kampen mot denne typen kriminalitet, sier Hauglie.

– Norsk arbeidsliv er i all hovedsak ryddig og seriøst. Slik vil vi fortsatt ha det. Derfor er kampen mot personer og grupper som med åpne øyne bryter arbeidslivets spilleregler, så viktig, uttaler hun.

30 kriminelle ut av spill

Sentrene i Bergen, Stavanger og Oslo kontrollerte om lag 1500 virksomheter med 5700 arbeidstagere i fjor. Etatene regner med at rundt 30 kriminelle aktører er satt ut av spill.

– Vi vet at å jobbe i samlokaliserte senter med felles tilsyn, gjerne uanmeldte, er en effektiv måte å sette kriminelle aktører ut av spill, sier statsråden.

I år er det i tillegg til Bergen, Stavanger og Oslo åpnet sentre i Kristiansand og Trondheim.

– Mer slagkraftige

– Vi ser de positive resultatene fra samlokaliserte kontorer andre steder i landet og er glade for at vi nå får styrket det tverretatlige samarbeidet i Trondheim ytterligere, sier regiondirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet.

– Vi som arbeider med arbeidslivskriminalitet, skal utvikle oss sammen, bli mer slagkraftige og effektive, men også unngå dobbeltarbeid, understreker Løvås.

Powered by Labrador CMS