Koster 30 milliarder; farligst i bygg

Dødsfall, sykdom og skader på jobb koster Norge 30 milliarder årlig, melder Arbeidstilsynet.

Publisert

– Mye kunne vært unngått med bedre forebygging. Godt HMS-arbeid lønner seg, både for de ansattes sikkerhet og helse, for bedriftene og samfunnsøkonomien, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen.

Livskvalitet

Sintef har anslått hva arbeidsrelaterte sykdommer og skader koster samfunnet i virksomheter på land i Norge. Rapporten kommer frem til en kostnad på 30 milliarder kroner.

63 prosent av det er tapte leveår og tapt livskvalitet som følge av sykdom og skader. Resten er direkte kostnader til behandling, uførepensjon og tapt produksjon utgjør 37 prosent.

– Mange bedrifter jobber godt og seriøst med å ivareta helsa og sikkerheten til sine ansatte. Men dessverre ser vi altså altfor ofte at mange ikke har det mest elementære på plass når det gjelder å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. Det både kan og skal forebygges, sier Svendsen.

Korsrygg og klemskader

Smerter i korsryggen og arbeidsrelatert lungekreft er de to største årsakene til tapt livskvalitet på grunn av sykdom eller skade på jobb. Klemulykker er den typen ulykker som fører til flest dødsfall og gir de største samfunnskostnadene – 242 millioner kroner per år. Sintef anslår i rapporten at 20 prosent av sykefraværet er arbeidsrelatert.

– Det er viktig både å forebygge akutte ulykker og belastninger og eksponering som over tid kan få alvorlige konsekvenser for arbeidstakernes helse. Hvert år dør rundt 500 personer fordi de har blitt eksponert for kjemikalier i arbeidslivet, sier Finboe Svendsen.

Størst risiko i bygg

Byggenæringen har som kjent flest dødsfall knyttet til arbeid; nærmere ti i året i gjennomsnitt.

Også de alvorlige skadene skjer oftest i bygg og anlegg, sammen med industri, skogbruk og fiske. Slag og støt på grunn av fall, og på grunn av kontakt med gjenstander, gir de alvorligste skadene.

Powered by Labrador CMS