Nye stillasregler fra nyttår

Fra nyttår skjerper Arbeidstilsynet reglene for arbeid i høyden. Blant annet skal malere som skal bruke stillas, ha opplæring i å bruke akkurat det aktuelle stillaset.

Publisert

Fra nyttår trer nye regler om arbeid i høyden i kraft. Den største endringen gjelder nye opplæringskrav for stillasmontører.

30 prosent fallulykker

– Arbeid i høyden skal alltid skje på en sikker og forsvarlig måte. Det nye regelverket skjerper kravene for sikkerhet og opplæring, nettopp for å unngå ulykker, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

30 prosent av dødsulykkene i bygg og anlegg er fallulykker.

– Det er bekymringsfullt. Fall burde være en ganske åpenbar risiko, men det er ikke gitt at den skadde selv kjenner risikoen. Derfor er det viktig at arbeidsgiver gjør nødvendige vurderinger av fallrisiko, enten gjør tiltak for å redusere fallrisiko eller sørger for utstyr som begrenser skader ved fall, sier  Svendsen.

Trenger ikke å begynne på nytt

De nye vilkårene ligger nært opptil dagens opplæringskrav. Derfor trenger ikke den som har opplæring i dag, å begynne helt på nytt, ifølge en melding fra Arbeidstilsynet.

– Det er arbeidsgiver som må vurdere om det er behov for mer opplæring ut fra det nye regelverket, sier Svendsen.

 

 
Powered by Labrador CMS