Dobbelt så farlig i bygg

12 ansatte mister livet hver år – risikoen for å dø på arbeid er dobbelt så høy i bygg og anlegg som i andre næringer.

Publisert

Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami).

Planlegging

– Ulykker kan og skal forebygges. Og forebygging starter allerede på tegnebrettet. Det er viktig å tenke sikkerhet helt fra planleggingsfasen. Poenget er å planlegge bygge- og anleggsplassen slik at man minimerer risikoen for at arbeidstagerne skal komme i farlige situasjoner.  I tillegg er det nødvendig med tiltak for å unngå personskader dersom uønskede hendelser likevel skjer, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Risikoen for skader er høyest blant de yngste. Det er også flere skader blant dem som arbeider 45 timer eller mer i uken, eller som har skift- og nattarbeid.

Fall og manglende sikring

Flest dødsfall og alvorlige skader skjer som følge av fall. Nesten halvparten av dem som omkom i fallulykker i perioden 2011 til 2014, falt fra tak eller bygninger under oppføring.

I alle dødsulykkene fra tak manglet det sikringstiltak som kunne hindret alvorlige konsekvenser av fallet. Også ved fallulykker fra stiger, lift og annet løfteutstyr var sikringen mangelfull.

– De fleste ulykkene i arbeidslivet kunne vært unngått. Mange liv kunne vært spart, og det er ofte enkle grep som skal til, sier Ingrid Finboe Svendsen.

 

Powered by Labrador CMS