Ny sjekkliste for innkjøpere

NHO har laget en ny sjekkliste for offentlige innkjøpere, for å luke ut de useriøse. Kvalitet koster, konstaterer organisasjonen.

Publisert

Det offentlige handler for rundt 400 milliarder kroner i året. – Vi trenger et bredt og vedvarende samarbeid mellom bedrifter og myndigheter for å bekjempe kriminalitet og useriøse arbeidsforhold, sier Arnhild Dordi Gjønnes. Hun er advokat og ansvarlig for offentlige anskaffelser i NHO.

– Tildeling av kontrakter som utelukkende baserer seg på lavest pris, bør brukes med varsomhet i utsatte bransjer. Kvalitet koster, og bør gjennomgående være et tildelingskriterium som vektes tungt, sier Gjønnes.

Hun mener offentige innkjøpere kan bidra til å redusere det svarte arbeidet ved å kommunisere tydelig at det er uakseptabelt. Anslag for omfanget av svart arbeid i Norge varierer fra 100 til over 400 milliarder kroner.

Her er NHOs oppdaterte sjekkliste:

1. Bedriften har lærling(er)

Godkjente lærebedrifter er ofte de mest seriøse. 1. juli ble det åpnet for å stille krav om lærlinger på prosjekt og at kravet kan stilles til alle leverandører, utenlandske som norske. Denne lærlingeklausulen skal stimulere til gode arbeidsforhold for de ansatte, sikre nyrekruttering til yrkesfag og bidra til at norske bedrifter har god tilgang på kompetent arbeidskraft.

2. Færre ledd i underleverandørkjeden

Sørg for til enhver tid å ha oversikt over hvem som jobber på kontrakten. Færre ledd gjør det enklere å kontrollere, ta stikkprøver og innhente dokumentasjon.

3. Sjekk om tilbudet er unormalt lavt

Tilbud som er unormalt lave kan på visse vilkår avvises.

4. Attest på betalt skatt følger med

Krev at leverandørene underskriver på at man kan innhente informasjon om betalte skatter og avgifter i løpet av kontraktsperioden. Skatteattestene som nå skrives ut, er en felles attest for skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift. Attesten bestilles og hentes ut i Altinn. Sørg også for fullmakt til å hente inn slik informasjon underveis i prosjektet.

5. Særskilt for byggeprosjekter: ID-kort er koblet til offentlig registre

Alle arbeidstagere skal bære lett synlig et gyldig ID-kort utstedt av Arbeidstilsynet. ID-kortene skal være koblet opp mot offentlige registre som vil kunne vise innberettet lønn, skatt og avgift.

6. Organisasjonsnummer, mva-registrering og registrering i Nav er sjekket

Gjennom arbeidsgiver- og arbeidstagerregisteret (Aa-registeret) finner du informasjon om arbeidsforhold i Norge. Arbeidsgiverne har plikt til å rapportere til registeret via a-ordningen om blant annet hvem de har ansatt, arbeidstid og avlønningstype.

7. Sjekk at det er stilt riktige kvalifikasjonskrav til økonomi, soliditet, og referanser

Det vil bidra til å sikre god gjennomføringsevne hos tilbyder som blir valgt.

8. Sjekk at antall ansatte stemmer

Vurder om bedriften har nok ansatte med tanke på behovet i oppdraget, eller om de må støtte seg på andre foretaks kapasitet. Dette kan sjekkes i Proff.no, Startbank eller tilsvarende registre.

9. Lønns- og arbeidsvilkår

Sjekk at bedriften har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regler og ta med sanksjoner ved brudd på reglene i kontrakten.

Huskeliste for innkjøpere

• Offentlige oppdrag over 500.000 kr skal kunngjøres på kunngjøringsdatabasen Doffin.

• Utarbeid et godt konkurransegrunnlag, slik at tilbyderne forstår hva de skal tilby.

• Still krav til at lønns- og arbeidsvilkår er i henhold til norske regler.

• Sørg for at du som oppdragsgiver har kontrollmuligheter og mulighet for sanksjoner ved brudd på kontraktbetingelsene.

• Formidle til leverandøren at de må være forberedt på oppfølging fra din side i kontrakter som er særlig utsatt.

 

 

     
Powered by Labrador CMS