SAMARBEID: – I samarbeid med NHO vil vi derfor jobbe for å få til en landforeningløsning som er mer riktig for oss, sier daglig leder Frank Ivar Andersen i Byggmesterforbundet.
SAMARBEID: – I samarbeid med NHO vil vi derfor jobbe for å få til en landforeningløsning som er mer riktig for oss, sier daglig leder Frank Ivar Andersen i Byggmesterforbundet.

Jobber for å finne bedre NHO-løsning

NHO avslo i forrige uke Byggmesterforbundets søknad om å etablere en ny landsforening, men inviterte samtidig til et samarbeide for å finne en fremtidig løsning. – Vi ønsker å finne en landsforeningstilknytning i NHO som er bedre tilpasset våre medlemsbedrifter, sier Frank Ivar Andersen i Byggmesterforbundet.

Publisert

Etter at Byggmesterforbundet meldte seg ut av BNL i juni i år, har de blant annet jobbet med å avklare grunnlaget for en ny landsforening i NHO.

I forrige uke fattet NHO et vedtak hvor de avslo søknaden til Byggmesterforbundet om å etablere en ny landsforening. Torsdag samme uke hadde Byggmesterforbundet møte med NHO man drøftet nærmere detaljene i en midlertidig interimløsning. Det er egentlig en ordning for medlemsbedrifter som kommer inn i NHO, men ikke via bransje eller landsforening.

– Det er vanlig at man da i løpet av et år finner plass i en landsforening. NHO vil sammen med Byggmesterforbundet arbeide for å finne frem til en landsforeningsløsning som er mer attraktiv for oss å være tilsluttet, sier daglig leder Frank Ivar Andersen i Byggmesterforbundet.

Utfordringer

Han understreker at vedtaket på årsmøtet til Byggmesterforbundet i vår var å melde seg ut av BNL fordi de ikke syntes at håndverksbransjens interesser ble ivaretatt i tilstrekkelig grad.

– Vi ønsker derfor å finne en landsforeningstilknytning i NHO som er bedre tilpasset bransjen, sier Andersen og påpeker at bygghåndverksbransjene har stått ovenfor en rekke utfordringer de siste 15 årene; som useriøse aktører, lav rekruttering og konkurransevridende faktorer i markedet.

– Så til tross for høy aktivitet i markedet har den organiserte delen av bransjen gått nedover. Byggmesterforbundet ønsker derfor en tilknytning som bidrar til å sikre bedriftene fremover. Det var grunnen til landsmøtevedtaket om å gå ut av BNL, utdyper han.

Et signal

Når NHO nå foreslo en interimløsning for Byggmesterforbudet er det ifølge Andersen et signal om at de ønsker å justere seg til å bli mer attraktiv for Byggmesterforbundets medlemsbedrifter.

– De ønsker ikke å miste bygghåndverksbransjene i sin medlemsmasse, dette er bransjer det vil være godt grunnlag for i fremtiden. I samarbeid med NHO vil vi derfor jobbe for å få til en landforeningløsning som er mer riktig for oss, sier Andersen, og legger til:

– For Byggmesterforbundet er det åpenbart at det ikke blir en struktur slik BNL fremstår i dag. Ambisjonen er å finne en løsning som treffer oss bedre.

Powered by Labrador CMS