RETURPARTNERE: Stein Hesstvedt og Per Olaf Øxseth har signert en avtale som gjør det mulig for MLFs medlemmer å ta del av ReStart, Tarketts ordning for retur av installasjonsspill og brukte gulvmaterialer. (
RETURPARTNERE: Stein Hesstvedt og Per Olaf Øxseth har signert en avtale som gjør det mulig for MLFs medlemmer å ta del av ReStart, Tarketts ordning for retur av installasjonsspill og brukte gulvmaterialer. (

MLF og Tarkett i avtale om gulvretur

Malermestrenes Landsforbund har tegnet avtale med Tarkett om resirkulering av gulvmaterialer. Avtalen gjør det enkelt for MLFs medlemmer å ta i bruk ReStart-systemet for retur av belegg og teppefliser, uten å tegne selvstendig avtale med gulvprodusenten.

Publisert

Torsdag 12. november signerte Stein Hesstvedt, administrerende direktør hos Malermestrenes Landsforbund (MLF), og Per Olaf Øxseth, administrerende direktør hos Tarkett Norge, en ReStart-avtale.

Denne innebærer at MLFs medlemmer ikke trenger selvstendige avtaler for å være med i returordningen ReStart. MLF forplikter seg også til å informere om og markedsføre ReStart overfor sine medlemmer. Blant annet vil medlemmene få tilbud om webinarer og informasjon lokalt, i samarbeid med laugene og Tarketts distriktsselgere. Webinarene blir lagt inn i MLFs kurskalender.

– MLF anbefaler alle medlemmer å ta del i ReStart-programmet. Da kan de samle kapp av vinyl og linoleum på byggeplass i Tarketts egne sekker. Dette er helt kostnadsfritt for bedriftene, sier Stein Hesstvedt.

Tarkett kan også ta tilbake homogen vinyl produsert fra 2011 og senere som rives ut, samt gamle teppefliser med PA6 garn. Dette avklares per prosjekt.

– Terskelen er lav for å få startet med resirkulering. Å være med i ReStart er gratis for gulvleggerne, og det koster som kjent penger å kaste det som anses som søppel, sier Per Olaf Øxseth.

God uttelling

Hvert tonn vinylbelegg som returneres til Tarketts fabrikk i Sverige, sparer miljøet for utslipp av 2 tonn CO₂. For teppefliser med Ecobase er tallet enda høyere – der spares miljøet for 8 tonn CO₂ gjennom retur av 1 tonn teppefliser.

– ReStart er et veldig konkret miljøtiltak for bedriftene og håndverkerne. Resirkulering av avfall for bruk i ny produksjon av gulvbelegg, gir store synergieffekter for det overordne mål om å redusere avfall, sier Stein Hesstvedt, administrerende direktør hos MLF.

Mer miljøkrav i vente

Hesstvedt og MLF mener at ordningen vil bli et viktig konkurransefortrinn, spesielt ved offentlige anskaffelser. Der skal miljø vektlegges med 30 prosent, uten at det er blitt praktisert fullt ut enda. Men at det kommer å bli stilt strengere krav, er både Tarkett og MLF overbevist om:

– Kravene til miljøvennlige løsninger i prosjektene øker. Leverandører som kan dokumentere bruk av produkter som gir miljøgevinst, vil bli vinnerne i anbudskonkurransene i fremtiden, sier Hesstvedt.

– Det er viktig å være på hugget og være i forkant som bransje. Ellers kommer politikerne og staten på banen med krav og mulige påslag i form av avgifter, sier Øxseth.

Rent praktisk vil det foregå slik:

MLFs medlemmer melder inn prosjektene med navn på kontaktperson og hvor returavfallet skal hentes. Schenker setter ut og henter bagene på oppdrag fra Tarkett.

– Nå er vi etter hvert blitt så flinke til å kildesortere avfall i husholdningene. Hvorfor skal vi ikke være like flinke i arbeidslivet, spør Hesstvedt retorisk til sist.

Powered by Labrador CMS